OPP Group entra al sector porcí de Mèxic amb una filial

Amb els seus projectes de granges porcines molt tecnificades ha guanyat anomenada arreu del món

JORDI GARRIGA RIU - LLEIDA

OPP Group, l’empresa que amb el seu model de granja porcina Pplus ha revolucionat l’economia del porc, aviat obrirà una filial a Mèxic, amb la perspectiva de més endavant fer una incursió a Àsia, concretament al Vietnam.

Imatge de la granja de porcs d’Albesa, dissenyada per OPP Group, de Lleida, que es dedica a concebre centres de producció d’alt valor afegit

La firma lleidatana ja ha exportat el seu model d’ús de tecnologies d’última generació per a l’alimentació (estacions d’alimentació electròniques), energies renovables, control de l’ús d’antibiòtics i un decidit impuls del benestar animal a mercats com Polònia, Itàlia i Brasil, països on també hi té operativa una filial.

Com explica el director general d’OPP Group, Joan Sanmartín, “a Europa estem assistint a una segona revolució en la producció porcina, en què hi ha dos moviments: un retorn a la petita granja ecològica, la qual també la podem dotar d’alt component tecnològic, i el de granja controlada amb elements d’innovació amb capacitat per garantir el subministrament d’aliment per al consum massiu”.

El nou model vol fer atractiva la ramaderia porcina a les noves generacions

Com remarca Sanmartín, l’oportunitat d’anar cap a un model de producció porcina 4.0 la dona el fet que “a escala mundial, s’està incrementant molt la producció a grans mercats que volen incrementar la quota de proteïna, com és el cas de Xina i Índia.” En el cas del mercat espanyol, on OPP Group ha intervingut en la gestió del 12% de la seva producció porcina (300.000 truges), la firma lleidatana ha contribuït a canviar el model de producció: “Des d’una perspectiva històrica, a Catalunya i Aragó mancaven granges de truges, tot es reduïa a comprar garrins de fora, de Castella, Múrcia, Alemanya i Holanda, i engreixar-los. Ens mancaven granges mares per completar el puzle, a més d’evitar el risc d’entrada d’epidèmies com la pesta porcina.” Hi ha un bon reguitzell de granges 4.0 amb el segell d’OPP Group. A Albesa Ramadera, la granja de 3.310 mares que ha rebut tot el coneixement del grup i que és la referència de tot allò amb què es pot innovar, s’hi afegeixen projectes com Vaqueril (Toledo) de 3.000 truges; Biel (Saragossa), de 3.500 truges o Miunça Eco-BEA (Brasil), de 4.600 truges. Justament, aquesta explotació brasilera és l’exponent de l’èxit que pot tenir la proposta tecnològica d’OPP Group: “A Brasil hi hem entrat molt bé, tot i ser un mercat on no hi ha una obligació de ser estrictes amb el benestar animal. Han reconegut els beneficis del model europeu, en què la traçabilitat de l’aliment està molt controlada.”

Aquest model de granja porcina 4.0 també respon a noves exigències de la societat: “El consumidor vol conèixer el ramader, tenir idea de com es produeix l’aliment, és com els nous restauradors que ens mostren la cuina per dins.”

La rendibilitat d’una granja Pplus respecte d’una convencional pot ser entre un 7-10% més alta, atès que la tecnificació “permet correlacionar coses amb la manipulació de dades i, per exemple, en el període de gestació podem millorar la qualitat de l’embrió amb un canvi de dieta de la truja, o haver de subministrar menys medicaments a l’animal si millorem la qualitat de la seva femta”. Un model més tecnològic per “fer atractiva la ramaderia porcina a les noves generacions i arrelar-les al territori.”

DRYSIST
Un sistema de desinfecció prou ràpid

V-ETIC
Administrar medicaments amb eficiència

FARM’S MOTHER
Interrelacionar la informació de la granja

El transport de porcs vius sempre comporta el risc de transmissió de malalties, i el sistema DrySist es proposa minimitzar el perill amb un procés en tres fases en què d’una termodescontaminació de la caixa de transport dels animals es passa a una nebulització de solució desinfectant d’alta penetració i acabar amb una desinfecció manual de la cabina. El procés es registra i es comunica en temps real a les persones que convingui.  

 

El sistema de vacunació i administració de medicaments portable V-ETIC, amb certificació a través de xips RFID genera un registre electrònic de l’administració d’un medicament per controlar quan se suprimeix l’antibiòtic, i així evitar que no en quedin residus a la carn. A més, es fa gestió de la farmàcia de la granja.

Amb la plataforma d’integració de sistemes Farm’s Mother, totes les truges d’una granja, que porten un xip RFID de baixa freqüència, poden ser identificades electrònicament i així poden ser gestionades: saber si, per exemple ja han menjat el que cal, quina quantitat depenent del moment de gestació, si han d’ingerir més micronutrients, etcètera.
Noticia publicada al diari l'Econòmic del dia 8/10/2017