Ajuts IRC (Iniciatives de Reforç de la Competitivitat) 2017 Termini de sol·licitud: del 14/10/2017 al 14/11/2017

Ajuts destinats a iniciatives de reforç de la competitivitat que contemplen les següents tipologies:

1. Ajuts per a la consolidació d’estructures, de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.
2. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial, d’entitats de suport a l’empresa.
3. Ajuts per a projectes de cooperació internacional BSR (Baltic Sea Region), d’entitats de suport a l’empresa.
4. Ajuts a la iniciativa strategic tranning week, de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.

Tipologia de projectes

1. Ajuts per a la consolidació d’estructures de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.
Es consideraran subvencionables les activitats relacionades amb la definició i execució d’un pla d’actuacions anual destinat a incrementar la competitivitat de les empreses dels clústers.
2. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial d’entitats de suport a l’empresa.
Es consideraran subvencionables els projectes de reforç de la competitivitat, com ara:
Projectes de cooperació pel desenvolupament de productes, processos i/o serveis innovadors coherents amb els
reptes estratègics del àmbit d’actuació de l’entitat sol·licitant. La creació i gestió d’entorns d’aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt. Projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, d’estratègia, financer, operacional dels negocis del clúster. Treballs orientats a incrementar el coneixement de l’entorn o reptes competitius del àmbit d’actuació del beneficiari. Projectes interclústers destinats al desenvolupament de noves oportunitats en diversos àmbits de negoci o tecnològics, sorgits d’activitats realitzades entre dues o més entitats de suport a l’empresa.
3. Ajuts per a projectes de cooperació internacional BSR (Baltic Sea Region) d’entitats de suport a l’empresa.
Es consideraran subvencionables els projectes de cooperació internacional amb clústers dels països que formen part de la Baltic Sea Region (BSR www.bsrstars.org) en el marc de la iniciativa BSR INNOVATIONS EXPRESS destinats a facilitar la internacionalització, l’especialització intel·ligent, l’aprenentatge i el desenvolupament de competències transnacionals.
4. Ajuts a la iniciativa strategic tranning week de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.
Es consideraran subvencionable l’assistència al Stratègic Traning Week que organitza la Unitat de Clústers d’ACCIO.

 

Bases reguladores IRC 2017

Convocatoria_IRC2017

Més informació