Eleccions de la nova Junta Directiva d’INNOVACC

18 de desembre de 2017

Eleccions de la nova Junta Directiva d’INNOVACC

 

Segons els Estatuts i Reglament de Règim Intern vigents d’INNOVACC cal renovar els membres de la Junta Directiva de l’entitat cada quatre anys.

La darrera elecció de membres de la Junta Directiva es va realitzar el dia 19 de desembre de 2013. Per aquest motiu, s’inicia el procés d’elecció de la nova Junta Directiva que es farà el dia 18 de desembre de 2017, en el marc d’una Assemblea General Extraordinària de socis.

A continuació s’indica el calendari i procés d’elecció de la nova Junta Directiva d’INNOVACC:

01/12/2017 Enviament de la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària, informant a tots els socis de l’inici del termini per a presentar candidatures** d’elecció de la nova junta Directiva
16/12/2017 Termini màxim per a presentar candidatures** d’elecció de la nova junta Directiva
18/12/2017 Assemblea General Extraordinària
Amb els següents punts inclosos a l’ordre del dia:

  • Presentació de les propostes de totes les candidatures
  • Elecció de la nova Junta Directiva

 

 ** Les candidatures a nova Junta Directiva, s’hauran d’enviar per mail a innovacc@olot.cat indicant la llista de membres de la candidatura amb aquestes dades: nom empresa/institució associada, representant de l’empresa/institució, i càrrec previst dins la nova Junta Directiva (president, vicepresident, secretari, tresorer, vocals). 

La nova Junta Directiva haurà de complir els següents requisits:

1- Haurà de tenir un mínim de cinc (5) membres i un màxim de quinze (15) membres, els quals hauran de ser necessàriament associats, no podent formar part de la mateixa aquells associats que desenvolupin una activitat remunerada per a l’associació a excepció del Secretari, ocupant els següents càrrecs:

  • Un President.
  • Un Vicepresident, en el seu cas.
  • Un Secretari.
  • Un Tresorer.
  • Vocal/vocals, aquells membres que no ocupin cap dels càrrecs anteriors.

2- Haurà de tenir un mínim del 70% dels membres que siguin empreses privades.

3- Haurà de tenir, com a mínim, un membre que sigui agent d’entorn tecnològic o de coneixement.

 

Caldrà que, qui enviï la candidatura de nova Junta Directiva a innovacc@olot.cat, disposi de l’autorització prèvia explícita de totes les entitats associades (i els seus representants) que formin part de la llista.