Projectes presentats en la línia de Grups Operatius 2017 del DARP

Fins al passat 15 de novembre es van presentar al DARP vuit projectes dins de la línia d’ajuts de Grups operatius 2017 per a la realització de projectes pilot innovadors, per executar durant el període de Nov-2017 a Set-2020. A continuació es mostra un resum dels diferents projectes presentats.

Amb el suport de: