Projectes presentats en la línia IRC 2017 D’ACCIÓ

Fins al passat dilluns 14 de novembre, INNOVACC va entrar al registre, quatre sol·licituds d’ajut a la línia d’Iniciatives de Reforç de la Competitivitat 2017 d’ACCIÓ.

A continuació es mostra un resum dels projectes presentats.

Amb el suport: