Realitzada a INNOVACC la sessió de treball del projecte sobre nous productes de carn de porc i derivats amb avantatges sobre la salut dels consumidors

El dia 28 de novembre es va fer una trobada a INNOVACC (Olot) amb l’equip tècnic redactor del projecte, Eurecat-333-UAB-Sequàlia i un grup de socis del clúster interessats en participar-hi activament.

El projecte, compta amb un ajut del Ministeri d’Indústria (línia AEI) i s’ha d’executar des del setembre de 2017 fins a març de 2018. S’espera aconseguir els següents resultats:

 • Disposar d’un Estudi de viabilitat de projectes d’R+D+i sobre nous productes de carn de porc i derivats amb avantatges sobre la salut dels consumidors, a disposició de tots els socis d’INNOVACC.
 • Oferir nous canals de comunicació sobre la carn de porc i derivats i preferències dels consumidors a través de:

         -Pàgines web especialitzades (adreçades al sector i adreçades al consumidor).

         -Plataforma col·laborativa entre els agents de coneixement i les empreses.

 •  Desenvolupament de nous productes/projecte d’R+D+i en clau “saludabilitat” en el marc del clúster INNOVACC.

Els objectius són:

 • Aportar informació certa (amb arguments sòlids i científicament validats) per afavorir el desenvolupament de productes més saludables.
 • Recopilar informació del consumidor i preferències dels clients, per a valorar noves oportunitats de comercialització.
 • Potenciar la transferència de coneixement des dels centres d’R+D+i a les empreses.
 • Impulsar solucions innovadores en clau “salut”, en projectes col·laboratius amb la participació d’empreses i centres de coneixement.

Els principals aspectes que es tractaran en aquest projecte són:

 1. Caracterització nutricional de la carn de porc i derivats, i declaracions nutricionals i de salut aplicables
 2. Reducció de greix
 3. Reducció de sal
 4. Reducció de nitrificants
 5. Reducció d’additius (“etiquetes netes”)
 6. Eliminació i substitució d’al·lèrgens
 7. Nous canals de comunicació, amb l’objectiu de trencar estereotips, crear prescriptors i comunitat positiva, i promoure el consum de carn de porc i derivats.
Moment de l’explicació de José Juan Rodríguez (UAB)

A la sessió de treball del 28 de novembre hi varen participar 20 persones i es va fer un primer avanç de la feina feta en relació a tots aquests aspectes.

Al final de la trobada es va fer una dinàmica de treball de grups, contestant una enquesta sobre els temes que interessen més o menys als socis d’INNOVACC, i també les seves preferències a l’hora de plantejar-se el desenvolupament de nous productes carnis més saludables.

Properament s’obrirà aquesta enquesta a tots els socis i també es farà una enquesta específica per a consumidors a través de webs especialitzades. Més endavant s’inclouran els resultats d’aquestes enquestes a l’Estudi que es presentarà a l’Assemblea de socis d’INNOVACC del juny de 2018.

Moment del treball amb dinàmica de grups realitzada per Nàdia Ortega i Ignasi Papell de Fundació Eurecat, Vanessa Catalan de Sequàlia, Xavier Salamó i Natàlia López de 333 Corporate

Podeu consultat les presentacions de la sessió de treball a:

Presentacions