Nova convocatòria MINECO per finançar projectes d’R+D+i en l’àmbit de la “industria 4.0” – Termini sol·licituds: 26 /12/2017

És una línia de préstecs que acaba de publicar el Ministeri per ajudar a empreses a finançar la incorporació de solucions d’Indústria 4.0.

Préstecs per a projectes Recerca, Desenvolupament Experimental i Innovació d’Indústria 4.0 destinats a les següents prioritats temàtiques:

1- Solucions de negoci i plataformes col·laboratives.

o Aplicacions de gestió innovadores que processin i utilitzin la informació obtinguda de les activitats de la cadena de producció i subministrament, comercials, etc.

o  Solucions de negoci interempresa que utilitzen sistemes o elements físics, virtuals o ciberfísics que permetin la interacció entre l’empresa sol·licitant i un determinat ecosistema establert (empreses, clients, proveïdors i centres de recerca).

2- Processament massiu de dades.
3- Fabricació additiva.

o  Nou software de modelatge 3D o simulació 3D.

      o  Recerca, desenvolupament o implementació de nous processos d’impressió 3D.

      o  Recerca, desenvolupament o implementació de nous materials i tintes.

      o  Desenvolupament o implementació de metodologies per a la caracterització i/o certificació de la traçabilitat dels processos de fabricació additiva, que permetin l’homologació equivalent als processos de fabricació convencionals.

4- Robòtica avançada.
5- Sensors i sistemes encastats

Termini màxim presentació sol·licituds: 26 de Desembre 2017

Més informació:

Òrgan Convocant: http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=60450&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=14&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1

Fitxa FISUB d’ACCIÓ: http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/fitxa-FISUB/17015.jsp

Carles Miranda
Coordinador Indústria 4.0
Unitat d’Innovació Empresarial
Tel. fix 935 674 885
Mòb.692 084 291
Correu: cmiranda@gencat.cat