ROGER VIDAL, estudiant de Biologia de la Universitat de Girona, guanya el premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni porcí (1a edició)

Premi INNOVACC 2016-2017

Una de les innovadores iniciatives que es van impulsar a finals del 2016, va ser la convocatòria de la primera edició del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica, que té com a objectiu incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català enfocat al sector carni. S’hi podien presentar estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat que estiguessin estudiant l’últim curs dels estudis, durant el període 2016-2017, i que estiguessin preparant el Projecte final de cicle/grau. Tots els alumnes havien d’estar matriculats a un centre educatiu de Catalunya Aquest premi pretén ser el reconeixement a la tasca realitzada per l’estudiant i pel tutor i departament del centre educatiu al qual pertany.

El premi consisteix en 10.000 € repartits al 50% entre l’estudiant i el Centre educatiu que han realitzat el projecte. També s’ofereix un contracte de treball en pràctiques en una empresa del sector carni porcí català.

Narcís Grèbol (IRTA) explicant els projectes finalistes

La composició del Jurat del Premi ha estat: Narcís Grèbol (IRTA), Xavier Espuña (ESPUÑA), Narcís Cañigueral (MONTER), Josep Collado (FECIC), Ricard Parés (PORCAT), Alberto Pezzi (ACCIÓ), Jaume Sió (DARP) i Pol Toldrà (TAVIL).

Després de la recepció de diverses candidatures i una avaluació inicial el Jurat del premi va escollir el mes de juliol de 2017 tres candidatures finalistes. El passat mes d’octubre el Jurat va fer a INNOVACC l’avaluació final dels tres projectes finalistes d’aquesta 1a edició del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni.

L’acte de celebració d’entrega del premi s’ha fet el dia 18 de desembre de 2017 a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Olot emmarcat en l’Assemblea General Extraordinària on s’han convidat a tots estudiants finalistes i els seus tutors, així com als socis d’INNOVACC i altres persones vinculades amb el sector carni porcí català.

El guanyador de la primera edició del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni porcí

Roger Vidal guanya la primera edició del Premi Innovacc en l’àmbit carni porcí

(curs 2016-2017) ha estat en Roger Vidal Cardós estudiant de Biologia de la Universitat de Girona pel seu projecte final de grau “Identificació, mitjançant nous indicadors de benestar, de materials manipulables adequats per a les necessitats exploratòries del porc i aplicables en explotacions intensives de porcí” que va realitzar amb les tutores Maria Dolors Briz González (UdG) i Emma Fàbrega Romans (IRTA).

Han entregat el premi de 5.000 € a Roger Vidal i 5.000 € a la Universitat de Girona, el president d’INNOVACC, Josep Maria Corominas (Alcalde d’Olot) i el director del Jurat, Narcís Grèbol (Director d’innovació d’IRTA). També s’ha ofert a Roger Vidal un contracte de treball en pràctiques al Grup Batallé.

Al mateix temps s’han entregat els certificats de reconeixement als altres dos projectes finalistes, presentats per Zulay Estefanía González (Màster Oficial en Qualitat d’Aliments d’Origen Animal-UAB) i Jaume Dilmé (Enginyeria Alimentària-UPC).

Han acompanyat als tres finalistes, altres membres del Jurat, com Jaume Sió (Subdirector General d’innovació del DARP), Esteve Espuña (ESPUÑA) i Narcís Cañigueral (MONTER). Així com el gerent d’INNOVACC, Eudald Casas.

Qualsevol empresa del sector carni porcí català interessada en conèixer els projectes finalistes o els seus autors es pot posar en contacte amb INNOVACC.

 

A continuació es mostren els tres projectes finalistes d’aquesta 1a edició (2016-2017):

Nom candidat Centre formatiu  Cicle/Grau  Títol projecte
Zulay Estefanía González Martínez UAB
Tutor/s: Manuel Castillo Zambudio, Anna Zamora Viladomiu, Motserrat Mor-Mur Francesch
Màster Oficial en Qualitat d’Aliments d’Origen Animal Desenvolupament d’una tecnologia òptica de control del grau d’emulsificació en emulsions càrnies

Resum del projecte:

L’estabilitat dels productes carnis picats juga un paper important en la indústria càrnia en termes de rendiment i qualitat. La apropiada formulació del producte i l’establiment d’unes condicions adequades de picat poden contribuir a optimitzar el control de les pèrdues per cocció. No obstant això, aquesta variable no ha pogut ser encara optimitzada a nivell industrial. La finalitat d’aquesta investigació va ser estudiar la relació entre un ampli nombre de paràmetres obtinguts mitjançant dispersió de llum i les pèrdues per cocció, per tal de desenvolupar models de predicció de les pèrdues per cocció. Es van analitzar dos tipus de formulacions, amb i sense midó, amb els seus corresponents mostres pre-picades i processades a tres velocitats diferents de tall (baixa, estàndard i alta). A cada mostra es va estudiar l’espectre de dispersió per identificar possibles predictors òptics i construir models de predicció mitjançant anàlisis estadístiques com ANOVA, correlació de Pearson i procediment de màxim R2. L’emulsió amb midó presentar menors pèrdues per cocció. Alguns predictors òptics van mostrar diferències significatives en almenys un parell de velocitats en les dues formulacions. Només les emulsions sense midó van mostrar predictors òptics que van diferenciar les tres velocitats. Les mostres d’alta qualitat van presentar major quantitat de predictors correlacionats amb les pèrdues per cocció. Els models de predicció obtinguts van presentar valors de R2> 0.999, en aplicar 5 i 6 predictors significatius en totes dues emulsions. Aquests resultats indiquen la potencialitat de la tecnologia de dispersió de llum com una eina de control durant el picat.

 

Nom candidat Centre formatiu Cicle/Grau Títol projecte
Jaume Dilmé Soto UPC
Tutor/s: Isabel Achaerandio (UPC) + Maria Àngels Oliver (IRTA
Enginyeria Alimentària Productes carnis innovadors a partir de porc negre mallorquí: avaluació de la resposta per part del consumidor

Resum del projecte:

El Porc Negre Mallorquí (PNM) és una raça de porc autòctona de Mallorca. Aquests animals es caracteritzen per tenir una genètica poc seleccionada pel seu rendiment productiu, que té  facilitat per incorporar greix, tant en la zona subcutània com intramuscular. En aquest estudi s’analitza l’acceptabilitat de tres productes innovadors a partir de carn de PNM. Es tracta de tres tipus d’hamburgueses, una amb una recepta “convencional” i dues que contenen ingredients naturals que confereixen atributs més saludables al producte final. Es va escollir la població de Barcelona, com a mercat potencial, i es va obtenir informació a través d’un test de consumidors format per 121 panelistes. Els resultats mostren que no hi va haver diferències significatives en funció de l’edat i el gènere. L’hamburguesa de PNM va presentar una acceptació mitjana significativament més alta que la resta pel que fa als seus atributs sensorials, mentre que les expectatives no van  ser tan altes en comparació amb la resta. Contràriament, les hamburgueses de PNM amb atributs saludables afegits, van generar bones expectatives (l’aprovació de més de dos terços dels consumidors), però van obtenir puntuacions significativament més baixes que la resta en els tests sensorials.

 

Nom candidat Centre formatiu Cicle/Grau Títol projecte
Roger Vidal Cardós

UdG

Tutor/s: Maria Dolors Briz Gonzalez (UdG) + Emma Fàbrega Romans (IRTA)

 Biologia Identificació, mitjançant nous indicadors de benestar, de materials manipulables adequats per a les necessitats exploratòries del porc i aplicables en explotacions intensives de porcí

Resum del projecte:

Un dels objectius específics d’aquest treball és comparar diferents materials d’enriquiment en relació als seus efectes sobre el benestar dels animals, la seva producció i la rendibilitat econòmica de les explotacions. Es van comparar 4 enriquiments ambientals, la palla, la fusta, les cadenes i el paper de diari utilitzant 24 porcs per tractament. Per cada grup es va analitzar els següents indicadors de benestar animal: comportaments de les observacions de “scan” i focal sampling”, les lesions ocasionades, el pes i biomarcadors d’estrès com la cromogranina A (CgA) i la ràtio neutròfils/limfòcits. A més, també es va observar la freqüència de moviment de cues i orelles i temps de moviment de la cua com a possibles indicadors de benestar porcí. Els resultats del treball, han permès observar unes concentracions de cromogranina A significativament menors al tractament emprant la palla (P<0.05); cap altre paràmetre es va diferenciar de manera significativa dels tractaments, tot i que sí que es va observar una tendència cap a menys conductes redirigides i caudofàgies en els tractaments de palla i fusta. A més, el temps de moviment de la cua podria ser un bon indicador de benestar animal, ja que, hi ha diferències significatives entre utilitzar l’enriquiment o no (P<0.05) i, s’observa tendència de major moviment en els tractaments de palla i fusta en comparació amb els de cadena i paper. Aquests resultats indiquen un cert benefici de la palla com a material d’enriquiment útil per millorar el benestar porcí, no obstant, cal seguir investigant per trobar nous mètodes d’implantació d’aquest enriquiment a les granges de producció intensiva sense disminuir la seva eficiència.

 


Actualment s’estan realitzant xerrades informatives referents a la 2a edició del Premi INNOVACC a la innovació tecnològic en l’àmbit carni, a diferents centres educatius de Catalunya. Com a novetats per aquesta 2a edició es pot destacar que seran premis destinats a l’àmbit carni en general (i fins i tot a productes sense carn), per tant, s’obre un ventall molt més ampli de temàtiques possibles a presentar.

Es manté la dotació econòmica de 10.000 € repartits al 50% entre l’estudiant i el Centre educatiu que han realitzat el projecte. Així com l’oferiment a l’estudiant guanyador d’un contracte de treball en pràctiques en una empresa del sector carni porcí català.

El termini de presentació de candidatures d’aquesta 2a edició és del 16 de juliol de 2017 al 27 de juliol de 2018. S’hi poden presentar estudiants que hagin presentat el Projecte final de cicle/grau. Tots els alumnes han d’estar matriculats a un centre educatiu de Catalunya.  Més informació


  Notícia d’Olot Televisió del 19/12/2017

Notícia en el Diari de Girona