Ajuts: Nuclis d’R+D Locals 2017 Termini presentació: 1/3/2018

Beneficiaris Empreses amb ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya
Requisits
 • Ocupació: 2% treballadors amb discapacitat
 • Obligacions davant l’Estat, Generalitat, Seguretat Social i ACCIÓ
 • Prevenir i detectar casos assetjament sexual i per raó de sexe
 • Sistema organització i gestió de la prevenció de riscos laborals
 • Mesures per respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral
 • No trobar-se en situació de crisi
Despeses No subvencionables
 • Relacionades amb l’exportació
 • Sector transformació i comercialització de productes agrícoles
Avaluació financera Si la despesa subvencionable és igual o superior a 200.000 euros les empreses han de ser APTES financerament
Tipologia actuacions
 • R+D diferencial
 • Alt impacte al territori i a les empreses catalanes
 • Impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia
 • Escalabilitat a convocatòries internacionals d’R+d o licitacions internacionals
 • Generació nova ocupació i inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya
 • Inversions a Catalunya que comportin l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats respecte als existents
Característiques del projecte
 • Pressupost mínim global:

        –Projectes individuals: 200.000 €

        –Projectes col·laboratius: 500.000 € (mín. 2 empreses, regulades per un   acord de col·laboració, participació màx. per empresa del 70% de la despesa elegible subvencionable)

 • Efecte incentivador
 • Terminis execució: a partir de la presentació sol·licitud i finalització màxima als 2,5 anys. Possibilitat pròrroga: màx. 1 any
 • Projectes emmarcats dins els sectors i tecnologies facilitadores transversals (RIS3CAT)
 • Tècnicament i financerament viables
Criteris valoració
 • Qualitat científica i tecnològica del projecte
 • Estructura gestió i capacitats tècniques sol·licitant
 • Impacte del projecte en la innovació i coneixement, en el creixement i en el reforç de la internacionalització del sol·licitant
Despeses subvencionables
 • Despeses de personal
 • Despeses subcontractacions i col·laboracions externes: màx. 50% del total de la justificació econòmica acceptada
 • Adquisició d’equipaments i instrumental (es considerarà el cost amortització vers l’ús per al projecte)
 • Altres despeses vinculades exclusivament a activitats del projecte d’R+D
 • Per a projectes col·laboratius i per l’empresa líder: despeses derivades de la gestió del projecte; màx. 8.000 euros
 • Despeses indirectes: 15% de les despeses directes de personal subvencionable (no requereix justificació)
Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa
Activitats recerca industrial 50% 50% 50%
Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25%
Ajut màxim ajut
 • Projecte individual: 125.000 €
 • Projecte col·laboratiu: 300.000 €
Termini 1 de març de 2018
Altres Possibilitat de rebre un servei d’assessorament, previ a la realització de la sol·licitud