22 Projectes impulsats des d’INNOVACC aquest 2017

INNOVACC està treballant de forma permanent en la coordinació de projectes d’R+D+i involucrant una quantitat important de socis del clúster, tant empreses com entitats, ja que la principal activitat del clúster és la coordinació de projectes col·laboratius entre associats dels diferents punts de la cadena de valor. Gran part d’aquests projectes, es desenvolupen gràcies a línies de finançament públiques (DARP, ACCIÓ, Ministeri Indústria, etc.) però també n’hi ha que es porten a terme gràcies als fons propis de les empreses interessades en alguna temàtica.

 

Seguidament es mostra un resum dels projectes que s’han impulsat aquest 2017 des d’INNOVACC, que suposen una inversió global en projectes d’R+D+i d’uns 3,1 M € amb 1,9 M € d’ajuts.

Nom projecte Empreses/entitats participants Amb el suport
Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats Boadas 1880 SA, Ramon Ventulà SA, Lenz Instruments SL, Timpolot SL, Enginyeria Informàtica Olot SL, Joaquim Albertí SA, Espuña R&D SL, Noel Alimentaria SAU, Cárnica Batallé SA, Artigas Alimentària SAU, Corporación Alimentaria de Guissona SA, Mecàniques Pujolàs SL i Grupo Alimentario Argal SA, UAB, INNOVACC ACCIÓ – Comunitats RIS3CAT
Desenvolupament de nous
productes carnis saludables 100% naturals
Artigas Alimentària SAU, Fundació Eurecat, INNOVACC ACCIÓ – IRC
Sistema integral de gestió i monitorització energètica en el sector carni porcí FAR Jamon Serran SAU, Catalana de Embutidos SA, Energy Tools Consulting SL, INNOVACC ACCIÓ – IRC
Sistema automatitzat de neteja i desinfecció de cintes transportadores modulars a final de torn Cárnica Batallé SA, TEMIC SL, INNOVACC ACCIÓ – IRC
Desenvolupament de nous embotits crus – curats sense ingredients al·lergènics Embutidos Caula SL, Grama Aliment SL, INNOVACC ACCIÓ – IRC
Envàs monomaterial reciclable per a productes carnis Boadas 1880 SA, Embotits Espina SAU, Embotis Salgot SA, Ramon Ventulà SA, Noel Alimentaria SAU, Grupo Alimetnario Argal SA, Lavola 1981 SA, Envases Plásticos del Ter SA, Klöckner Pentaplast SAU, Dow Chemical Ibérica SL, Packaging cluster, INNOVACC ARC – ECONOMIA CIRCULAR
Millora de la qualitat tecnològica de la carn de porcí per a la fabricació de pernil cuit a través d’una òptima selecció genètica Selección Batallé SA, Joaquim Albertí SA, IRTA, INNOVACC DARP – GO
Vacunació en porcí per a reduir la prevalença de salmonel·la Noel Alimentaria SAU, Piensos del Segre SA, IRTA-CRESA, IDT-Biológika, INNOVACC DARP – GO
Sistema integral de neteja i desinfecció en continu de cintes de transport de carn Noel Alimentaria SAU, Olot Meats SA, UAB, Milla Masanas SLU, Proquimia SA, Esbelt SA, INNOVACC DARP – GO
Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i coproductes d’escorxadors de porcí Patel SAU, Frigoríficos del Nordeste SA, Olot Meats SA, Friselva SA, Frigorífics Costa Brava SA, IRTA, UdG, INNOVACC DARP – GO
Selecció de l’alimentació de truges no reproductores per a la millora del perfil lipídic dels embotits curats d’alta qualitat Grup Gepork SA, Splendid Foods SAU, UVic, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, INNOVACC DARP – GO
Optimització de la homogeneïtat de producte i reducció de salmorres residuals en indústria elaboradora de pernils curats Boadas 1880 SA, Noel Alimentària SAU, IRTA, Lenz instruments SL, INNOVACC DARP – GO
Embot-ITs. Utilització de tecnologia avançada i gestió de Big Data per a optimitzar assecadors d’embotits curats Splendid Foods SAU, Patel SAU, Fundació Eurecat, Delsys ADA SL, INNOVACC DARP – GO
Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia Embotits Salgot SA, Matadero Frigorífco del Cardoner SL, Embutidos Monells SL, IRTA, Envases Plásticos del Ter SA, Klöckner Pentalplast SAU, INNOVACC DARP – GO
Solucions innovadores per a reduir l’ús de nitrificants en elaborats carnis cuits mantenint la seguretat alimentària i la qualitat organolèptica Sant Dalmai SAU, Esteban Espuña SA, Joaquim Albertí SA, IRTA, UAB, INNOVACC DARP – GO
Solucions innovadores per a minimitzar la contaminació d’instal·lacions d’escorxadors i de canals porcines Corporación Alimentaria de Guissona SA, Matadero Frigorífco del Cardoner SL, IRTA, Servicios de consultoría especializada Alimentya SL, Xuclà Mecàniques Fluvià SL, INNOVACC DARP – GO
Obtenció d’estàndards d’engreix de porc Ral d’Avinyó per a una òptima qualitat de la carn Matadero Frigorífico de Avinyo SA, Catalana de Embutidos SA, Agropecuària Catalana SCCL, IRTA, INNOVACC DARP – GO
Estudio de viabilidad de proyectos R+D+i de nuevos productos de carne de cerdo y derivados con ventajas sobre la salud de los consumidores Fundació Eurecat, 333 Corporate SL, UAB, Sequàlia, INNOVACC MINECO – AEI
NIR low cost para el control de algunos parámetros de calidad de productos cárnicos fermentados y secados Boadas 1880 SA, Luis Oliveras SA, Sucesores de J.Pont SA,  IRTA, Embutidos Monter SLU, Noel Alimentaria SAU, INNOVACC MINECO – AEI
Alternativas para la reducción de antibióticos en granjas de porcino y gestión digital de los resultados Promociones Veterinarias SA, Cooperativa Ganadera de.Caspe, Agropecuària Catalana SCCL, INNOVACC MINECO – AEI
Sistema innovador de fibra óptica para la clasificación automatizada de jamones durante el proceso de curación Lenz isntruments SL, Ramon Ventulà SA, INNOVACC MINECO – AEI
Antioxidante natural de origen vegetal para producto cárnicos altamente saludables Noel Alimentaria SAU, Agromecànica Olot SL, INNOVACC MINECO – AEI

 

Nota: També és disposa d’un ajut de la Diputació de Girona per a les activitats que ha realitzat INNOVACC durant el 2017 i, per tant, també per a l’impuls i desenvolupament de tots aquests projectes.