“La fi dels antibiòtics”

Espanya és el país europeu que utilitza més antibiòtics per quilo de carn. Molts ramaders els afegeixen al pinso i a l’aigua dels seus animals per garantir que si n’hi ha un de malalt, la resta continuaran sans.

La pregunta que es fa molta gent és: com és que aquests bacteris s’han fet tan forts? Principalment, perquè des dels anys 50, que és quan es van començar a usar massivament els antibiòtics, se n’ha abusat. I com més s’utilitzen, més aviat els bacteris es tornen resistents.


Reportage sencer del programa 30 minuts de TV3 del dia 8/01/2018