Projectes aprovats en la línia IRC 2017 d’ACCIÒ

El passat 26 de gener, vam rebre les resolucions dels ajuts d’Iniciatives de Reforç de la Competitivitat IRC 2017, presentats durant el mes de novembre a ACCIÓ.

D’un total de quatre projectes presentats, tres van ser aprovats i van obtenir un ajut i el quart també va ser aprovat, però per falta de partida pressupostària, està en llista d’espera.

La despesa subvencionable total dels 3 projectes és 63.112,05 € i han atorgat un ajut total de 40.256,81 €.

A continuació es mostra un resum de les resolucions de l’ajut:

clicar imatge per ampliar