Visites anuals associats INNOVACC

Des del mes de desembre i fins el març de 2018, INNOVACC realitzarà les visites anuals amb tots els socis del clúster.


Aquest any, s’han plantejat les visites una mica diferents respecte els anys anteriors i es plantegen un parell de temes:

Funcionament actual del clúster i propostes de millora

A partir dels resultats d’unes enquestes enviades per ACCIÓ durant l’any 2016 i 2017, a diferents socis del clúster, on es puntuaven les tasques d’INNOVACC, s’han anat plantejant temes a les empreses per si creuen que des del clúster es poden treballar, millorar o modificar. Els punts que es plantegen són:

  • Innovació en productes i serveis: es tracta de la part que treballem més des del clúster. Demanen als socis si els costa participar en projectes col·laboratius. Podem ajudar a tots els socis en participar en aquests tipus de projecte? Cal que ens involucrem també en projectes individuals?
  • Accés a ajuts i cerca de finançament: INNOVACC disposa d’una àmplia experiència en aquest àmbit, en fem difusió detallada i assessorem als socis, tant pels projectes col·laboratius impulsats des del clúster com per qualsevol altres projecte o inversió. Però, arriba prou informació sobre els ajuts possibles als socis?
  • Cooperació empresarial i networking: únicament es realitzen trobades en el marc de projectes concrets que s’estan impulsant i executant i donem suport als socis que organitzen jornades, però INNOVACC no ho organitza directament. Però demanem a les empreses si caldria que organitzéssim jornades des d’INNOVACC, de quin tipus i amb quina periodicitat.
  • Coneixement i intel·ligència de mercat: fem difusió dels projectes impulsats i executats. Actualment donem suport als socis que organitzen formació, però INNOVACC no ho organitza directament. Cal que INNOVACC ho organitzi? De quina temàtica? Amb quina periodicitat? Caldria fer altres accions d’aquest tipus des d’INNOVACC (per exemple a través de la web pròpia o de webs de socis)?
  • Orientació estratègica: s’intenta orientar, a partir de la visió general del sector, del Pla Estratègic, etc. Demanem si caldria fer altres accions d’aquest tipus des d’INNOVACC.
  • Posicionament de marca: s’intenta ajudar a través de projectes (per exemple de nous productes o serveis). Voldríem saber si caldria fer altres accions d’aquest tipus des d’INNOVACC (per exemple, portals de venda on-line o espais de venda agrupada).
  • Internacionalització: actualment donem suport als socis que organitzen accions internacionalització, però INNOVACC no ho organitza directament. Cal, des d’INNOVACC, fer altres accions d’aquest tipus (per exemple, missions directes o inverses, participació agrupada en fires internacionals)?

A partir de les propostes de millora realitzades per part de tots els socis, es farà un resum que es presentarà a la reunió de Junta Directiva del mes de març. Els membres de la Junta Directiva i Consell Assessor valoraran els temes més sol·licitats i aprovaran les noves activitats a desenvolupar.

Repàs de projectes a impulsar i desenvolupar aquest any 2018

Per altra banda, també es parla dels projectes que es treballaran aquest 2018 amb el suport d’INNOVACC.

Es disposa d’un llistat de temàtiques que es varen prioritzar durant el 2017, però que en alguns casos ha faltat avnaçar ja que s’han anat aprofundint en altres temes. Per tal de desencallar aquests temes i plantejar possibles projectes, estem demanant a les empreses, quins són els punts que els hi semblen més interessants i opcions de participació. A continuació mostrem un llistat d’aquests temes per nivell de prioritat establerta a principis de 2017.

Prioritat 1

•         Millora de la traçabilitat a indústria elaboradora: alternatives per a l’eliminació d’etiquetes, millor gestió de dades, …

•         Desenvolupament d’una marca de qualitat per al fuet català (IGP o similar)

•         Desenvolupament de túnels de congelació més eficients

•         Noves solucions de neteja i desinfecció d’instal·lacions d’indústria càrnia

•         Opcions per augmentar la vida útil de productes frescos (envasos antimicrobians, bandes transportadores antimicrobianes, gestió fred, transport, etc.)

Prioritat 2

•         Control previ de peces congelades (pernil cuit o curat) per optimitzar el seu llescat posterior.

•         Noves opcions de gestió de residus i valorització de subproductes

•         Noves alternatives de separació de greixos en aigües residuals abans de la depuradora

•         Optimitzar el disseny de portes per a cambres frigorífiques

•         Solucions innovadores per evitar l’entrada d’humitat a les cambres frigorífiques

•         Disseny higiènic de maquinària i instal·lacions d’indústria càrnia

•         Presentació de nous productes o productes tradicionals mitjançant la col·laboració de cuiners catalans reconeguts de primer nivell (recuperar el gust menjant la bona carn).

També s’expliquen els 30 projectes que s’estan desenvolupant actualment amb el suport d’INNOVACC (alguns iniciats el 2013 i d’altres en anys posteriors) per animar als socis a participar-hi, si s’escau, o a iniciar projectes similars.

Finalment es presenten les últimes novetats d’opcions de col·laboració amb altres clústers. Sobretot amb clústers catalans, però també amb clústers d’Euskadi i Navarra (degut a un intercanvi iniciat el novembre de 2017), i amb clústers europeus del sector alimentari (de Dinamarca, Holanda, Alemanya, França, …).

Si encara no us hem vingut a visitar, ho farem en breu, ja que fins el mes de març tenim programades les visites i, d’altres, les estem acabant d’organitzar aquests dies.