Les exportacions agroalimentàries creixen un 4,6%

Les vendes superen els 10.070 milions d’euros
La pujada registrada en els darrers onze anys és del 92%

E. GARCIA – BARCELONAç

Les vendes a l’estranger de productes agroalimentaris van augmentar l’any passat a Catalunya un 4,6%, segons les dades publicades ahir pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a partir de les dades de comerç exterior recollides pel Ministeri d’Indústria espanyol. Segons el balanç, les vendes a fora van pujar fins als 10.070 milions d’euros i gairebé van igualar les compres a fora o importacions, que van augmentar un 4,4%, fins a situar-se en 10.103 milions. D’aquesta manera, la taxa de cobertura que relaciona ambdues magnituds (exportacions i importacions) va ser del 99,7%.

De fet, la taxa de cobertura ha avançat de forma important en la darrera dècada, ja que el 2007 amb prou feines se situava en el 65% i ara arriba al 99,7%.

Comparant les dades en aquest període, la xifra total de vendes de productes agroalimentaris a l’exterior entre el 2007 i el 2017 ha passat dels 5.240 milions d’euros als 10.070 milions d’euros, amb un creixement acumulat del 92%. Per la seva banda, les importacions durant aquest període van passar dels 8.021 milions d’euros als 10.103 milions registrats en l’exercici anterior, amb un increment del 25,9%.

Un any més, el sector carni ha estat el primer sector exportador, amb un total de vendes de 2.951 milions d’euros i un creixement del 9% en relació amb l’any anterior. Per importància econòmica, el segueix el sector fruiter, amb 909 milions d’euros en vendes, que, tot i ser una xifra elevada, representa una lleugera davallada del 2% en relació amb el 2016. En tercera posició, destaca la partida dels olis i greixos, amb 893 milions d’euros en vendes, i en quarta posició, la de begudes, que inclou cerveses, aigües i vins i que ha registrat unes vendes de 880 milions d’euros. Dins aquesta categoria, la subpartida més important és la dels vins, amb unes vendes de 608 milions d’euros, un 1,8% per sobre del registrat el 2016.

D’entre les partides d’exportació, cal destacar, per la seva magnitud i creixement, la de carns i despulles, en què es va arribar fins als 2.731,9 milions d’euros i hi va haver un increment del 12,9% (311 milions). En segon lloc, se situa la partida de greixos i olis, ja a força distància, amb unes vendes de 877 milions i un 8,7% més que el 2016. I finalment, la partida de productes de cereals i pastisseria va millorar un 15,7% i va arribar fins als 672 milions. Aquesta última partida ja fa dos anys seguits que puja considerablement en el valor de les exportacions.

Quant a importacions, les dues més importants corresponen a les de llavors d’oleaginoses i plantes industrials i les de cereals (2.123 milions d’euros) i residus de la indústria alimentària (2.746 milions), també fonamentalment per a l’alimentació animal. Les altres grans partides d’importació són les de productes de la pesca (899 milions), llet i derivats (715 milions), i cafè, te i espècies (709 milions).

LA XIFRA: 2.951milions d’euros
va facturar el sector carni en exportacions, el que més ven a fora, seguit pel sector fruiter.

 

Notícia publicada en el diari El Punt Avui del dia 26/02/2018