Autoritzat l’ús a Espanya del sistema de classificació CSB-Image-Meater per a canals de porcí

15/02/2018

Mitjançant el Reglament (CE) 2018/114 ha quedat autoritzat finalment l’ús del sistema de classificació de canals de porcí CSB Image-Meater per al nostre país.

Aquesta nova tecnologia permet una anàlisi exacta per millorar el valor afegit de les canals i la seva posterior utilització dins de les indústries càrnies.

Es compon d’un software que captura la imatge de la mitja canal, identificant la seva estructura i mesures a la zona lumbar, garantint una estimació exacta de la categoria i valor comercial sense tenir cap contacte amb la canal, garantint així la higiene del procés. El sistema determina el valor comercial de les principals parts de l’especejament (pernil paleta, abdomen i costellam), oferint el rendiment òptim de la canal.

Entre els avantatges que aporta el CSB Image-Meater destaquen la classificació exacta de categories comercials segons l’escala EUROP, l’obtenció del valor exacte de les peces, un major rendiment de la producció. També permet la classificació i estimació del valor de les canals tant en fred com en calent en les línies de sacrifici a més de a l’entrada de les sales d’especejament.

No necessita de reformes o modificacions de les línies de sacrifici i es troba disponible en tres versions segons la grandària empresarial: manual, semiautomàtic i totalment automatitzat.

Tota la informació, documentació i imatges queden perfectament registrades i documentades. D’aquesta manera s’aconsegueix assegurar una relació clara entre la qualitat de les canals i dels ramaders i centres d’engreix, garantint la traçabilitat. A més, totes les dades referents a la qualitat de les peces es calculen tant en pes com en percentatge garantint la traçabilitat. A més, totes les dades referents a la qualitat de les peces es calculen tant en pes com en percentatge.

El CSB Image Meater ja s’utilitza en alguns dels principals països productors d’Europa i també en altres grans productors com la Xina.

El proper 15 de març es farà un Seminari tècnic a l’Edifici El Sucre de Vic,  amb ponències d’experts que han col·laborat en aquests projecte.