Es presenten les: “Tecnologies Blockchain aplicades a la cadena agroalimentària” en el marc de l’assemblea INNOÀPAT

Durant l’Assemblea General d’INNOÀPAT, celebrada el dia 15 de febrer,
es va fer una xerrada anomenada “Tecnologies Blockchain aplicades a la cadena agroalimentària” a càrrec de Jaume Castanyer (Arquitecte de Tecnologies de la Informació d’IBM). Primer de tot, es va explicar la tecnologia Blockchain de forma molt generalitzada, per tal d’entendre els diferents conceptes i la forma de funcionament, casos d’ús de la tecnologia (registre intern, registre compatit per un consorci, registre d’informació veraç i mercat d’alt valor unitari).
També es van explicar possibles aplicacions a la indústria, per tal d’assegurar la transparència i traçabilitat en les cadenes de subministrament de diferents productes. Altres aplicacions en que la tecnologia és molt resolutiva és en temes de seguretat, finançament del comerç, préstecs sindicats, acords intrabancaris, banca minorista i registre públic.
En alguns casos, el registre és compartit entre diferents agents, però es requereix de confidencialitat, per tant, aquest escenari també el contempla i és possible mantenir temes o dades confidencials.
Al mateix temps, també es van esmentar casos en que el Blockchain no és útil, com per exemple, aquelles transaccions que s’han de realitzar en milisegons.
A partir d’aquest punt de la xerrada, es van comentar exemples d’aplicació de la tecnologia i els assistents podien realitzar en tot moment, consultes a través de l’aplicació “sli.do”. La majoria de consultes, anaven enfocades a l’aplicació del Blockchain a indústria agroalimentària i es van anar resolent al final de la presentació.
Una de les aplicacions molt útils enfocada a la indústria agroalimentària és la de garantir la traçabilitat. Es varen explicar diferents casos interessant per al nostre sector:
– La cadena Walmart ho utilitza per a garantir la traçabilitat de tots els seus productes alimentaris “from farn to fork”
– El cas d’una empresa xinesa compradora de carn de porc que utilitza Blockchain per tal d’assegurar més transparència en tot el procés, des del productor, passant pel consumidor i distribuïdor i el punt de venda final.
– L’empresa de transport Maersk ho utilitza per al control de cadena de fred i geolocalització dels seus contenidors.
Ho podeu consultar a la presentació adjunta.

 Presentació Blockchain