Resultats assolits PROJECTE Q-PORK

El passat dia 15 de febrer, es va celebrar l’ Assemblea General INNOÀPAT a la Sala Polivalent de l’Edifici Eureka del PRUAB (Campus de Bellaterra). Durant l’acte es van presentar els resultats assolits dels projectes que s’estan executant dins la comunitat RIS3CAT INNOÀPAT.

Es van presentar resultats dels següents projectes:

• Projecte Smartprod
• Projecte Autenfood
• Projecte Perfils
• Projecte Ketrenovin
• Projecte Microbiota
• Projecte Umbilical
• Projecte Q-PORK

Properament es penjaran les presentacions fetes pels líders de tots aquests projectes.

Eudald Casas d’INNOVACC va presentar els resultats assolits fins al moment del projecte “Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats” liderat pel clúster. A continuació es mostra de forma resumida els resultats aconseguits per cada grup de treball (WP).

WP1 Noves solucions tecnològiques per al control i millora de la qualitat de la carn de porc, incloent l‘espectroscòpia NIRS

Participants Boadas, Espuña, La Selva, Noel, Ramon Ventulà, IRTA, INNOVACC
Activitat 1,2,3 i 4
Resultats assolits
 • Avaluació amb panels sensorials de: pernil cuit i pernil curat, llom fresc i llom curat.
 • A través de panelistes, s’han determinat paràmetres de textura del producte (varien en funció de cada elaborat: masticabilitat, fibrositat, sucositat, duresa, adhesivitat, esmicolabilitat, pastositat, salat…).
 • S’han relacionat els resultats del panel sensorial amb paràmetres (pH, CE, L,…) i categories (exsudatives, àcides, pàl·lides, fosques, òptima) de qualitat de la carn fresca.
Imatges

 

Participants Boadas, Espuña, La Selva, Noel, Ramon Ventulà, Lenz, INNOVACC
Activitat 5
Resultats assolits
 • S’ha dissenyat i construït una sonda manual d’espectroscopia NIR d’alta precisió.
 •  S’ha fet mesures de qualitat en producte fresc (pernil) comparant els valors del NIR amb el criteri actual de cada empresa (visual, pH, altres)
 • Elevada correlació en totes les empreses càrnies participants.
 • S’han obtingut models de predicció de capacitat de retenció d’aigua de la carn, per determinar carns EXSUDATIVES i no EXSUDATIVES.
Imatges

 

Participants Olot meats, Noel, Timpolot, EIO, INNOVACC
Activitat 6
Resultats assolits
 • Perfeccionament del sistema automatitzat de traçabilitat de canals “Meatcode” a escorxador i etapes posteriors (sala de desfer, elaborador).
 • S’han fet proves amb l’injector que va marcant automàticament els codis sobre la canal i proves amb els equips de lectura automàtica (a escorxador, sala de desfer i curació de pernil).
 • Resultats satisfactoris. Ràtio de lectura pràcticament del 100%. Al final de la curació es pot llegir el codi i obtenir la informació de traçabilitat completa. Es podrien eliminar etiquetes que s’enganxen sobre els pernils curats.
Imatges

 

WP2 – Noves solucions tecnològiques per al control del dejú de porcs a l’escorxador a fi de millorar la qualitat de la carn obtinguda i millorar l’eficiència del sistema productiu

Participants Norfrisa, Batallé, EIO, IRTA, INNOVACC
Activitat 7,8 i 9
Resultats assolits
 • Realització de 4 trials amb porcs dejunats i porcs no dejunats, en diferents èpoques de l’any.
 • S’han mesurat diversos paràmetres relacionats amb l’animal (Tª ulls, pes budells, lactat…) i la qualitat de la carn (pH, CE, color).
 • S’ha definit com afecta el dejuni sobre la qualitat de la carn. També s’han tingut en compte altres variables durant el transport i l’estada als corrals d’escorxador.
 • S’ha determinat l’interval òptim de % de pes del paquet intestinal vs el pes de la canal, i el sistema recomanat de pesada automatitzada a escorxador.
Imatges

 

WP3 – Noves solucions tecnològiques per a la detecció d’olor sexual en mascles sencers, com a alternativa a la castració dels garrins, per assegurar la qualitat de la carn obtinguda

Participants CAGSA, Artigas, EIO, Lenz, Timpolot, IRTA, INNOVACC
Activitat 10, 11 i 12
Resultats assolits
 • Sistema classificació canals en funció de l’olor sexual amb HUMAN NOSE. S’ha fet:
  • Protocol entrenament panelistes
  • Manual d’implantació
  • Proves inicials als escorxadors amb grups de panelistes (Test sensibilitat a l’escatol i androstenona)
 • S’està treballant en la preparació de proves amb la tecnologia Raman (Lenz)
  • S’utilitzarà greix classificat per Human Nose (IRTA i escorxadors) i greix avaluat químicament amb nivells d’androstenona i escatol coneguts.
  • Es vol obtenir l’espectre d’aquestes mostres de greix i relacionar-ho amb la classificació per Human Nose i analítica química.
Imatges

 

WP4 – Noves solucions tecnològiques de sensors òptics in-line per augmentar el rendiment i la qualitat dels derivats carnis

Participants Argal, Pujolàs, UAB, INNOVACC
Activitat 13, 14, 15 i 16
Resultats assolits
 • S’han determinat els materials per a construir l’equip-sensor, perquè puguin utilitzar-se en contacte amb l’aliment.
 • S’ha dissenyat i construït un sensor de sobretaula (primer monofibra i després multifibra).
 • S’han elaborat derivats carnis (amb diferents composicions i diferents tipus de picat) per a proves.
 • S’han obtingut dades de composició (abans i després de la cocció) i de qualitat, així com dades de reologia i textura.
 • S’han fet assaigs òptics amb el sensor de sobretaula i s’han obtingut algoritmes de predicció de qualitat de producte final a partir de la mesura òptica abans de cocció
Imatges  

 

PRESENTACIONS:

Presentació_innovacc_QPORK

Presentació_autenfood_150218

Presentació_ketrenovin_150218

Presentació_microbiota_150218

Presentació_perfils_150218

Presentació_smartprod_150218

Presentació_umbilical_150218