La Junta Directiva aprova les propostes dels socis per a la millora del clúster

Després de 10 anys de funcionament, el clúster ha decidit, a través de les visites anuals dels socis i els seus punts de vista, aplicar propostes de millora per seguir avançant i continuar donant suport a tots els socis d’INNOVACC.

A continuació us mostrem les propostes que ha aprovat la Junta Directiva d’INNOVACC el dia 26 de març de 2018, i que es portaran a terme a partir del dia d’ara:

 • Innovació en productes i serveis:
  • La majoria d’associats ens heu comentat que en general ja veieu bé el funcionament d’INNOVACC i l’enfocament centrat en innovació. La realització de projectes d’R+D+i és el puntal fonamental pel funcionament del clúster i cal seguir-hi treballant.
 • Accés a ajuts i cerca de finançament:
  • La majoria d’associats veieu bé que seguim buscant línia de finançament i l’accés a ajuts per tal de desenvolupar els projectes d’R+D+i interessants pel sector. També s’ha comentat que es rep bona informació a través dels butlletins i de la pàgina web.
  • Es publicarà a principis d’any un dossier o un butlletí específic de convocatòries d’ajuts explicant les principals característiques i la previsió de publicació de la convocatòria. El dossier del 2018 es farà el mes d’abril. A partir del 2019 ja es farà el mes de gener.També donarem suport a una jornada anual organitzada per socis sobre les línies d’ajut previstes per convocar-se i sobre deduccions fiscals en projectes d’R+D+i.
 • Cooperació empresarial i networking:
  • Continuarem donant suport a les jornades organitzades pels socis d’INNOVACC, fent difusió a través dels mitjans habituals (web, butlletí, mailing), ajudant a buscar ponents, ajudant a buscar l’espai, etc.
  • Es crea l’espai “el racó del soci” a la web d’INNOVACC i al butlletí mensual, per a poder informar als altres socis de novetats/innovacions o estands en fires o altres temes rellevants. Ens podeu fer arribar tot allò que vulgueu publicar a innovacc@olot.cat amb un text d’un màxim de mitja pàgina i una imatge representativa.
  • Com a novetat es plantegen dos seminaris tècnics anuals organitzats directament per INNOVACC, per tractar temes concrets i en clau d’innovació. Seran de curta durada (2-3 hores) amb ponències rellevants i amb parades per parlar entre assistents. Aquest any 2018 es realitzaran dues jornades, on la majoria de ponents seran socis del clúster:

Tendències i innovació en fred industrial per al sector carni

Es preveu per abril o maig

 Disseny higiènic de maquinària i instal•lacions d’indústria càrnia

 Es preveu per setembre o octubre

Per a organitzar des d’INNOVACC més endavant (o per a organitzar-se a través d’algun soci) tenim anotats temes que ens han proposat durant la visita anual, que són:

– Reutilització d’aigües en escorxadors, indústria càrnia i/o granges.
– Sostenibilitat (energia, emissions, residus, aigües, distintius ambientals, canvi climàtic…).
– Valorització de subproductes.
– Indústria 4.0 i Big data (sensors als processos productius, internet de les coses, gestió massiva de dades, digitalització gestió organitzativa, etc)
– Automatització i robotització de processos en escorxadors i sales de desfer.
– Empreses de base tecnològica de primer nivell (a nivell local i internacional).
– Seguretat en màquines.
– Manteniment en indústria càrnia (electrònica, mecànica, informàtica).
– Innovació en traçabilitat.
– Avantatges per a una empresa al rebre el suport d’un centre d’R+D+i extern.
– Mètodes d’innovació a l’empresa.
– Certificacions alimentàries.
– Reducció d’antibiòtics en animals. Productes lliures d’antibiòtics.
– Etiquetatge, reptes de millora, frau alimentari, seguretat alimentària, etc.
– Listèria i botulisme.
– Tendències alimentàries: productes sense carn, dietes per a flexiterians, ….
– Com reduir el risc de crisis alimentàries (per malalties d’animals, per problemes en benestar animal, per fraus, etc).
– Vendes per a sales de desfer.
– Gestió empresarial, gestió d’equips, etc., amb algun ponent de renom (d’ESADE o IESE).
– RSC o Shared Value.
– LOPD.

 • Coneixement i intel·ligència de mercat:
  • Continuarem fent difusió de les formacions organitzades pels socis d’INNOVACC a través dels mitjans habituals (web, butlletí, mailing).
  • INNOVACC no organitzarà directament formació, però sí que recollirà les necessitats dels socis per a fer-ho arribar als agents del clúster que poden oferir la formació concreta sol·licitada, i posar-los en contacte.
 • Orientació estratègica:
  • INNOVACC no oferirà directament orientació estratègica, però sí que recollirà les necessitats dels socis per a fer-ho arribar als altres socis del clúster que poden oferir l’assessorament sol·licitat, i posar-los en contacte.
 • Internacionalització:
  • Continuarem fent difusió de les activitats d’internacionalització organitzades pels socis d’INNOVACC a través dels mitjans habituals (web, butlletí, mailing).
  • INNOVACC no oferirà directament orientació estratègica, però sí que recollirà les necessitats dels socis per a fer-ho arribar als altres socis del clúster que poden oferir l’assessorament sol·licitat, i posar-los en contacte.
  • INNOVACC intentarà afavorir la internacionalització tècnica/tecnològica a través de: Projectes europeus d’R+D+i; Sessions de networking amb altres clústers europeus; Missions tècniques internacionals (aprofitant sinergies amb socis que tenen seus en altres països del món).

Esperem que aquestes novetats ens ajudin a créixer com a entitat i aconseguir augmentar l’impacte dels nostre servei cap als socis en relació a cadascun d’aquests àmbits.