Monitoratge de paràmetres de qualitat en llom i salami: humitat, grassa i proteïna

Poder fer un control de qualitat assequible és un objectiu comú de totes les empreses processadores de carn i salsitxes: mantenir els paràmetres d’humitat, grassa i proteïna el més a prop possible dels valors definits significa que es poden complir els estàndards de qualitat sense incórrer en majors costos.

Realitzem un test amb mostres de llom de porc i salami amb diferents nivells de contingut d’humitat, grassa i proteïnes. Els espectres es van prendre amb l’analitzador nir VISUMInline i es van desenvolupar models quimiométrics multiparàmetre per mesurar amb èxit els continguts d’humitat, grassa i proteïnes. VISUMInline  mesura amb èxit la humitat, el greix i el contingut de proteïna de les rodanxes de porc i el salami. L’anàlisi de referència solament estava parcialment disponible: per ex. diferents valors d’humitat es van mesurar per la pèrdua de pes en el temps, però fins i tot amb una anàlisi de referència incomplet, les prediccions van ser reeixides gràcies a la quimiometria i l’homogeneïtat de les rodanxes de llom de porc.

El control continu de paràmetres de qualitat en línia obre la porta per minimitzar la variabilitat del procés per a productes d’alta qualitat a un cost raonables.

El dispositiu VISUM, distribuit i integrat per IRIS (www.iris-eng.com)  permet l’estandardització del producte i la minimització de la variabilitat del procés, ja que controla contínuament en temps real cada peça i, per tant, pot detectar qualsevol valor atípic del procés.