INNOVACC participa en la proposta de projecte europeu “SUSTAINFOOD”

Amb l’objectiu d’afavorir la internacionalització tècnica/tecnològica dels socis d’INNOVACC, el clúster treballa cercant les millors relacions amb altres clústers o organismes europeus, per a presentar propostes de Projectes d’R+D+i dins les línies d’ajut Horizon 2020.

Aquest mes de març, es va presentar la proposta del projecte SUSTAINFOOD “Noves cadenes de valor industrial per a aliments innovadors, saludables, de precisió i sostenibles” dins de la línia “H2020-INNOSUP-2018-2020 (For a better innovations support to SMEs)”.

El consorci el formen 8 organitzacions sense ànim de lucre:

·        Danish Food Cluster (Dinamarca)

·        Food Processing Initiative (Alemanya)

·        Stichting Food Valley (Holanda)

·        Nutravita (França)

·        Innovativ Elelmiszeripari Klaszter (Hungria)

·        Aristotelio Panespistimio Thessalonikis (Grècia)

·        EURECAT (Catalunya)

·        INNOVACC (Catalunya)

 

Resum del projecte

Partint d’un fort consorci i de la participació de diferents sectors, aquest projecte fomentarà les oportunitats de provar i desenvolupar nous processos i productes amb un alt potencial per crear noves cadenes de valor industrial en aquests àmbits:

·        aliments nutritius enriquits

·        dels aliments tradicionals als disruptius

·        tecnologies innovadores per optimitzar els processos alimentaris

Els sectors implicats són: Agroalimentari, Tecnologia Alimentària, Nutrició i Salut, Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En la interacció amb aquests sectors el projecte tindrà un enfocament comercial que inclogui la perspectiva de l’usuari final amb l’oportunitat de fer proves al mercat.

En un món amb més atenció als aliments personalitzats i la interconnexió entre la nutrició i la salut humana, hi ha un fort camp emergent dins del sector alimentari: una necessitat d’aliments innovadors, saludables, de precisió i sostenibles per atendre les necessitats i preferències personalitzades específiques dels consumidors. A més, a la societat en general hi ha una demanda creixent d’enfocament actiu de les empreses cap a l’economia circular i la sostenibilitat.

Per tant, les empreses alimentàries busquen noves oportunitats i una nova utilització dels equips i recursos existents per crear més de menys. Per a nous ingredients i compostos es disposa de noves matèries primeres que anteriorment es consideraven “productes de rebuig”.

El projecte SUSTAINFOOD explotarà aquestes tendències emergents i donarà suport a les empreses agroalimentàries a Europa per iniciar noves col·laboracions i valorar noves oportunitats en noves àrees de negoci. Es centrarà en maneres alternatives d’alimentar l’augment de la població mundial a partir de les competències i fortaleses a Europa, com els nous productes funcionals basats en alternatives de proteïnes sostenibles.

El projecte donarà suport a activitats que van des de la internacionalització, la prova i la demostració fins a activitats de recerca i participació del consumidor.

Es preveu donar suport econòmic a PIMEs, a través de bons per a fer estudis de viabilitat o de mercat, desenvolupament de productes i desenvolupament de processos. El pressupost global previst és de gairebé 5 M € amb 3,5 M € de bons per a uns 70 subprojectes, que podrien unes 220 PIMEs de tot Europa durant els anys 2019 i 2020. També podran participar-hi grans empreses o institucions, com a subcontractats o com a participants junt amb PIMEs.

Caldrà que els subprojectes tinguin relació amb els següents Temes i Reptes:

Properament us informarem de com avança la proposta.