Ajuts Grups Operatius Estatals 2018 Termini presentació: 6/05/2018

Grups Operatius supraautonòmics (MAPAMA)

Última convocatòria: abril de 2018 (oberta)

Resum de la convocatòria:

Modalitat 1: Foment de la creació de Grups Operatius
Objectiu Ajuts destinats a impulsar la creació de Grups Operatius supraautonòmics per a idear, dissenyar i redactar projectes d’innovació per a executar en el futur
Requisits dels projectes de cooperació

Mínim dos membres sol·licitants de dues comunitats autònomes diferents.

Mínim dos membres sol·licitants d’àmbit supraautonòmic.

Mínim dos membres sol·licitants, un d’àmbit autonòmic i l’altre d’àmbit supraautonòmic

Beneficiaris:
  • Productors agraris i forestals i llurs agrupacions o associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i llurs agrupacions o associacions; cooperatives agràries i llurs associacions o federacions; comunitats de regants; artesans alimentaris i llurs gremis. Mínim 1 membre del Grup Operatiu ha de pertànyer a aquest àmbit.
  • Universitats, centres tecnològics i d’R+D+i, assessors tecnològics.
  • ONGs relacionades amb la temàtica del projecte
Actuacions subvencionables:
  • Despeses de desplaçaments, allotjaments, manutenció, lloguer d’espais
  • Accions formatives vinculades al projecte
  • Serveis d’agent d’innovació
  • Serveis d’auditor
  • Activitats de difusió
  • Despeses de personal propi (amb cost/h màxim per categoria)
  • Despeses indirectes (15% de les despeses de personal)

Per a ser subvencionables, les despeses han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut i fins a l’1-setembre-2018

Tipus i quantia dels ajuts:  Màxim 100.000 euros per projecte
Termini convocatòria  De 18 d’abril de 2018 a 6 de maig de 2018

 

Podeu trobar més informació a la seu electrònica del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient:

https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/ficha-procedimiento?procedure_id=363&procedure_suborg_responsable=160&by=theme