Article: “On-line Ham Grading using pattern recognition models based on available data in commercial pig slaughterhouses”

Article sobre el tractament de dades i senyals del grup de recerca de l’Universitat de Vic fruit d’un doctorat industrial amb Mafrica.

Resum de l’article:

El gruix del greix subcutani en els pernils és un dels factors més importants per al procés de curació en sec i determina en gran mesura la seva qualitat final. Aquest paràmetre es mesura normalment en escorxadors mitjançant una mesura mètrica manual per classificar els pernils. L’objectiu d’aquest estudi era proposar un mètode de classificació automàtica basat en dades obtingudes d’un equip de classificació automàtica de carcassa (AutoFom) i dades intrínseques dels porcs (sexe, raça i pes) per simular el sistema de classificació manual. Els algorismes de classificació avaluats van ser l’arbre de decisió, les màquines de vectors de suport (SVM), el veí més proper a K i l’anàlisi discriminant. Un total de 4000 pernils seleccionats per raça i sexe es van classificar com a primes (0-10mm), estàndard (11-15mm), semi-greixos (16-20mm) i greixos (> 20mm). El model més fiable, amb un percentatge d’èxit del 73%, va ser SVM amb nucli gaussià, incloent totes les dades disponibles. Aquests resultats suggereixen que el mètode de classificació proposat pot ser una eina útil en línia en escorxadors per classificar els pernils.

Article amb anglès