Proquimia presenta el sistema CORE

Es tracta d’un innovador sistema per a la neteja i desinfecció de superfícies obertes en la indústria alimentària, basat en una gamma de productes d’elevada concentració.
CORE és un innovador sistema per a la neteja i desinfecció de superfícies obertes en la indústria alimentària (OPC), dissenyat per oferir el màxim rendiment operatiu i uns estàndards de seguretat i mediambientals que no només compleixen amb les normatives reguladores, sinó que permeten millorar la qualitat dels processos d’higiene en termes de protecció dels aliments elaborats, els treballadors i l’entorn.

La seguretat és el valor diferencial de CORE des d’un enfocament global (seguretat alimentària, seguretat laboral i food defense) gràcies al desenvolupament i implementació del concepte Safe Connection System, sistema que garanteix durant tot el procés d’higiene l’absència de contacte amb el producte químic i evita possibles contaminacions accidentals dels aliments.

El sistema ofereix resposta a les necessitats actuals de la indústria alimentària, aportant els següents beneficis:

  • Seguretat 100%
    Seguretat alimentària: gamma de desinfectants d’ampli espectre bactericida,      virucida,fungicida i levuricida.
    Seguretat laboral: sistema tancat d’aspiració de producte que impedeix el contacte      amb el químic.
    Food defense: sistema tancat que evita possibles contaminacions accidentals de producte químic.
  • Màxima eficàcia: Productes d’elevada concentració que proporcionen el màxim rendiment a les operacions de neteja i desinfecció causa de la seva gran efectivitat a les dosis d’ús i la seva aplicació en escuma compacta d’alta permanència.
  • Estalvi de costos de procés: Reducció del cost global del procés a causa de les propietats del sistema en termes d’eficàcia a baixes temperatures, fàcil aclarit i elevada concentració.
  • Respecte pel medi ambient: Reducció de generació de residus en ser una gamma d’elevada concentració, minimització de les restes de producte a l’interior de l’envàs gràcies al sistema tancat d’aspiració de producte i registre Ecolabel.

 

Notícia publicada a la web: https://www.carne.3tres3.com/noticias_empresa del dia 26/06/2018