Disseny d’un robot per a empènyer i arrossegar gàbies de transport d’embotits guiats a través d’un sistema de rails aeris

El projecte “Disseny d’un robot per a empènyer i arrossegar gàbies de transport d’embotits guiats a través d’un sistema de rails aeris” compta amb un ajut d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministeri d’Indústria 2018 (resolució 13-desembre-2018).

■ Descripció del projecte:

Objectiu principal: avaluació de la implementació d’un sistema robotitzat de transport aeri de gàbies d’embotits mitjançant la tecnologia AGV a través de guiat magnètic.
El projecte inclou el disseny i desenvolupament d’un prototipus capaç de realitzar transports aeris de gàbies d’embotits de forma automàtica.
Es realitza:
-Disseny de la instal·lació completa d’un circuit de proves amb el prototipus
-Proves d’enganxament i desenganxament
-Proves de circulació per trams rectes i corbes
-Proves d’entrega d’una gàbia en un assecador i de canvi d’ubicació de la gàbia.

El 10 de juny de 2019, en una Assemblea General d’INNOVACC, David Garcia-Gassull (Splendid Foods) van fer la següent presentació dels primers resultats del projecte:

Presentació AEI robot gàbies 10juny2019

També es mostra a continuació un resum del projecte publicat a la revista anual d’INNOVACC:

Article AEI robot gàbies revista INNOVACC juny2019

■ Participants: 

Splendid Foods SAU, Delsys HLDG Group SL

■ Finançament:

Pressupost: 50.020,00 €

Ajut concedit: 38.015,00 €

Amb el suport de: