Estudi de viabilitat de sensors tecnològics per a envasos alimentaris aplicats a un etiqueta intel·ligent (Foodsensing)

El projecte “Estudi de viabilitat de sensors tecnològics per a envasos alimentaris aplicats a un etiqueta intel·ligent (Foodsensing)” compta amb un ajut d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministeri d’Indústria 2018 (resolució 13-desembre-2018).

■ Descripció del projecte:

Objectiu principal: mesurar variables a l’interior de l’envàs alimentari (gasos, temperatures, etc) que serveixin com a indicadors de qualitat i seguretat alimentària.
El projecte inclou un estudi de viabilitat de tecnologies de sensors intel·ligents en envasos per a la seva integració en una etiqueta a l’interior de l’envàs.
S’utilitza el sensor Colorsensing, que permet fer lectures automàtiques amb càmera o smartphone, vinculades a un software que dona les mesures. Es fan proves amb diferents tipus de tintes, adequades per a cada variable a mesurar, que s’incorporen a etiquetes intel·ligents (prototipus).
Les empreses càrnies han de validar el prototipus per a diferents productes carnis. INNOVACC fa una enquesta sobre l’ús d’aquesta tecnologia.

El 10 de juny de 2019, en una Assemblea General d’INNOVACC, Francesc Egea (IPE) i Àlex Brossa (Packaging Clúster) van fer la següent presentació dels primers resultats del projecte:

Presentació AEI Foodsensing 10juny2019

També es mostra a continuació un resum del projecte publicat a la revista anual d’INNOVACC:

Article AEI Foodsensing revista INNOVACC juny2019

A més, s’ha gravat el següent vídeo explicatiu del projecte:

Vídeo resum del projecte Foodsensing

■ Participants:

Colorsensing SL, IPE Indústria Gràficas, Packaging Cluster, Argal Alimentación SA, Boadas 1880 SA, Embutidos Monter SLU

■ Finançament:

Pressupost: 24.421,00 €

Ajut concedit: 17.094,00 €

Amb el suport de: