Ajuts obtinguts per a 6 projectes pilots de Grups Operatius del DARP 2017

Els 6 projectes pilots són:

  1. “OPTIMITZACIÓ DE LA HOMOGENEÏTAT DE PRODUCTE I REDUCCIÓ DE SALMORRES RESIDUALS EN INDÚSTRIA ELABORADORA DE PERNILS CURATS”.

  2. “EMBOT-ITS. UTILITZACIÓ DE TECNOLOGIA AVANÇADA I GESTIÓ DE BIG DATA PER A OPTIMITZAR ASSECADORS D’EMBOTITS CURATS”.

  3. “SOLUCIONS INNOVADORES PER A REDUIR L’ÚS DE NITRIFICANTS EN ELABORATS CARNIS CUITS MANTENINT LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA QUALITAT ORGANOLÈPTICA”.

  4. “OBTENCIÓ D’ESTÀNDARDS D’ENGREIX DE PORC RAL D’AVINYÓ PER A UNA ÒPTIMA QUALITAT DE LA CARN”.

  5. “MATERIALS PLÀSTICS MÉS SOSTENIBLES A LA INDÚSTRIA CÀRNIA (MATSOS)”.

  6. “SELECCIÓ DE L’ALIMENTACIÓ DE TRUGES NO REPRODUCTORES PER A LA MILLORA DEL PERFIL LIPÍDIC DELS EMBOTITS CURATS D’ALTA QUALITAT”.