EMBOT-ITS. Utilització de tecnologia avançada i gestió de big data per a optimitzar assecadors d’embotits curats

S’ha obtingut un ajut de Grups Operatius del DARP 2017 per al projecte “EMBOT-ITS. UTILITZACIÓ DE TECNOLOGIA AVANÇADA I GESTIÓ DE BIG DATA PER A OPTIMITZAR ASSECADORS D’EMBOTITS CURATS”.

El dia 6 de juny de 2018 es va publicar la resolució d’ajuts del DARP a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius (convocatòria 2017).

A continuació us fem un breu resum del projecte que ha obtingut l’ajut:

Descripció del projecte:

L’objectiu principal de la present proposta és la millora de l’eficiència en el procés de curació d’embotits mitjançant l’analítica avançada de dades i sistemes intel·ligents d’ajuda a la decisió. Concretament, la finalitat del projecte proposat és estudiar, monitoritzar, modelitzar i aplicar estratègies de control per optimitzar l’assecatge d’embotits permetent reduir els temps de curació i uniformitzar-los perquè les mimves en els productes siguin homogènies.

Concretament, per tal d’assolir aquest objectiu general, el treball del present projecte es focalitzarà en els següents objectius tècnics específics:

  • Avaluar els processos productius interns, i externs quan sigui possible, en les empreses càrnies representatives del sector per identificar variables que incideixin en l’assecatge dels productes carnis.
  • Identificació de variables amb potencial afectació en els processos d’assecatge i estudi de les dades relacionades disponibles per la modelització del procés d’assecatge.
  • Instal·lació de dispositius electrònics per a la identificació dels actius dins els assecadors.
  • Instal·lació de sensors per obtenir dades que permetin una millor modelització del problema d’assecatge d’embotits.
  • Creació d’un sistema d’ajuda a la decisió per a la planificació i organització del procés d’assecatge en assecadors de productes carnis curats.
  • Millora del procés de fermentació i assecatge dels productes carnis curats.
  • Assegurar la qualitat final del producte, reduint les minves i la matèria excedent.

Participants:

Beneficiaris Equip tècnic i investigador Coordinador

Splendid Foods SAU (líder)

Patel SAU

Fundació Eurecat

Delsys ADA SL

 INNOVACC

 

■ Finançament:

Pressupost d’execució Ajut
sol·licitat concedit sol·licitat concedit
212.000,00 € 212.000,00 € 152.000,00 € 152.000,00 €

 

El projecte s’executarà fins al mes de setembre de 2020.

Enllaç notícia 1

Enllaç notícia 2

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de: