Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia (MATSOS)

El dia 6 de juny de 2018 es va publicar la resolució d’ajuts del DARP a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius (convocatòria 2017).

A continuació us fem un breu resum del projecte que ha obtingut l’ajut:

Descripció del projecte:

L’objectiu principal d’aquest projecte serà l’obtenció de materials més sostenibles i valoritzables per tal de poder reduir el volum de residus generats dins del sector carni, a la vegada que obtenir la màxima vida útil dels productes envasats garantint l’òptima qualitat i seguretat pel consumidor. Es treballarà amb productes carnis frescos, cuits i curats.

El projecte s’esctructurarà en aquestes activitats:

Activitat 1. Estudi i anàlisi de materials plàstics i productes presents en el mercat

Activitat 2. Disseny i fabricació de noves estructures de materials plàstics: ecodisseny

Activitat 3. Caracterització dels materials. Assaigs de migració

Activitat 4. Proves pilot amb els nous materials. Prescreening

Activitat 5. Estudi comparatiu per a la determinació de la vida útil

Activitat 6. Transferència de resultats al sector

Participants:

Beneficiaris

Equip tècnic i investigador

Coordinador

Embotits Salgot SA (líder)

Embutidos Monells SA

Matadero Frigorífico del Cardoner SA

IRTA

ENPLATER

KLÖCKNER PENTAPLAST

INNOVACC

 

■ Finançament:

Pressupost d’execució

Ajut

sol·licitat

concedit sol·licitat

concedit

181.340,00 €

181.338,79 € 130.017,50 €

130.016,50 €

 

El projecte s’executarà fins al mes de setembre de 2020.

El 10 de juny de 2019, en una Assemblea General d’INNOVACC, Elsa Lloret (IRTA) va fer la següent presentació dels primers resultats del projecte:

Presentació GO MATSOS 10juny2019

També es mostra a continuació un resum del projecte publicat a la revista anual d’INNOVACC:

Article GO MATSOS revista INNOVACC juny2019

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de:

 

Veure notícia