Obtenció d’estàndards d’engreix de porc Ral d’Avinyó per a una òptima qualitat de la carn

S’ha obtingut un ajut de Grups Operatius del DARP 2017 per al projecte “OBTENCIÓ D’ESTÀNDARDS D’ENGREIX DE PORC RAL D’AVINYÓ PER A UNA ÒPTIMA QUALITAT DE LA CARN”.

El dia 6 de juny de 2018 es va publicar la resolució d’ajuts del DARP a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius (convocatòria 2017).

A continuació us fem un breu resum del projecte que ha obtingut l’ajut:

Descripció del projecte:

Es vol aconseguir una millora del sistema productiu porcí basat en la genètica Ral d’Avinyó, pel que fa a les condicions de dejuni i transport dels animals, la reducció d’antibiòtics en la fase de transició i l’adaptació a l’estrès tèrmic, valorant com incideixen aquests factors en la qualitat de la carn fresca. La qualitat de la carn s’avaluarà des del punt de vista del pH, el color i la textura, a més del contingut de greix intramuscular, tret diferencial d’aquesta línia d’animals, els quals presenten elevats nivells d’infiltració de greix, i es completarà amb avaluacions sensorials per part d’un panell de tast entrenat. Pel que fa als productes carnis, en el present estudi s’inclourà l’avaluació del llom curat i el pernil cuit, validant la qualitat final del producte en funció dels efectes estudiats.

El projecte s’articula en els següents eixos de treball:

1. Determinació del temps de dejuni en granja i de les condicions de transport fins a l’escorxador sobre els efectes en la qualitat de la carn de la línia Ral d’Avinyó.

2. Avaluació de l’efecte de la temperatura ambiental en el sistema productiu del Ral d’Avinyó, fent una aproximació a l’efecte de l’estrès tèrmic sobre les variables de qualitat de carn.

3. Reducció de l’ús d’antibiòtics aplicant alternatives a través de la dieta sobre les variables de qualitat de la carn en animals de la línia Ral d’Avinyó.

Participants:

Beneficiaris

Equip tècnic i investigador

Coordinador

Matadero Frigorífico de Avinyó SA (líder)

Catalana de Embutidos SA

IRTA

 INNOVACC

 

■ Finançament:

Pressupost d’execució

Ajut

sol·licitat

concedit sol·licitat

concedit

195.167,00 €

164.247,00 € 138.494,00 €

117.762,00 €

 

El projecte s’executarà fins al mes de setembre de 2020.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de: