Sistema CORE de Proquimia, la seguretat global en la indústria alimentària

Proquimia presenta CORE, un innovador sistema per a la neteja i desinfecció de superfícies obertes en la indústria alimentària.

Basat en una gamma de productes d’elevada concentració, la seguretat és el valor diferencial de CORE des d’una perspectiva global: seguretat alimentària, seguretat laboral i food defense.

CORE és un innovador sistema per a la neteja i desinfecció de superfícies obertes en la indústria alimentària (OPC), dissenyat per oferir el màxim rendiment operatiu i uns estàndards de seguretat i mediambientals que no només compleixen amb les normatives reguladores, sinó que permeten millorar la qualitat dels processos d’higiene en termes de protecció dels aliments elaborats, els treballadors i l’entorn. Consulta el vídeo.

La seguretat és el valor diferencial de CORE des d’un enfocament global (seguretat alimentària, seguretat laboral i food defense) gràcies al desenvolupament i implementació del concepte Safe Connection System, sistema que garanteix durant tot el procés d’higiene l’absència de contacte amb el producte químic i evita possibles contaminacions accidentals dels aliments.

El sistema ofereix resposta a les necessitats actuals de la indústria alimentària, aportant els següents beneficis:

Seguretat 100%

  • Seguretat alimentària: gamma de desinfectants d’ampli espectre bactericida, virucida, fungicida i levuricida.
  • Seguretat laboral: sistema tancat d’aspiració de producte que impedeix el contacte amb el químic.
  • Food defense: sistema tancat que evita possibles contaminacions accidentals de producte químic.

Màxima eficàcia

Productes d’elevada concentració que proporcionen el màxim rendiment a les operacions de neteja i desinfecció causa de la seva gran efectivitat a les dosis d’ús i la seva aplicació en escuma compacta d’alta permanència.

Estalvi de costos de procés

Reducció del cost global del procés a causa de les propietats del sistema en termes d’eficàcia a baixes temperatures, fàcil aclarit i elevada concentració.

Respecte pel medi ambient

Reducció de generació de residus en ser una gamma d’elevada concentració, minimització de les restes de producte a l’interior de l’envàs gràcies al sistema tancat d’aspiració de producte i registre Ecolabel.

Notícia publicada a la web: http://alimen21.com/sistema-core-proquimia-la-seguridad-global-la-industria-alimentaria/ del dia 27/06/2018