Proquimia presenta CORE

Proquimia presenta CORE, un innovador sistema per la neteja i desinfecció de superfícies obertes a la indústria alimentaria. Dissenyat per oferir el màxim rendiment operatiu i uns estàndard de seguretat i medi ambient que, a més de complir amb les normatives reguladores, permeten millorar la qualitat dels processos d’higiene en termes de protecció dels aliments elaborats, els treballadors i l’entorn.

El valor diferencial del sistema és la seguretat des d’una perspectiva global: seguretat alimentaria, seguretat laboral i food defense. Amb aquest objectiu, s’ha desenvolupat i implementat en CORE el concepte Safe Connection System, sistema que garanteix durant tot el procés d’higiene l’absència de contacte amb el producte químic i evita possibles contaminacions accidentals amb els aliments.

Els beneficis que presenta el sistema estan enfocats en 4 eixos principals:

MÀXIMA EFICÀCIA

Solucions d’elevada concentració que proporcionen el màxim rendiment a les operacions de neteja i desinfecció.

SEGURETAT 100%

  • Seguretat Alimentaria
  • Seguretat Laboral
  • Food Defense

ESTALVI COSTOS DE PROCESSOS

Reducció del cost global del procés (temps, consum aigua, etc..) gràcies a les propietats del sistema quant a efectivitat a baixes temperatures, facilitat esbandit, concentració i tipologia de productes utilitzats, a més d’una reducció del consum químic, costos de gestió de residus, transport i emmagatzematge per la seva elevada concentració.

RESPECTE PER EL MEDI AMBIENT

Ecologia: Reducció de generació de residus, minimització de restes de producte a l’interior de l’envàs i registre Ecolabel per el CORE SUPERVIX ULTRA.

Optimització de recursos a nivell de producte químic i aigua.

Veure vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FCNeAFMu7VE&feature=youtu.be