Projectes presentats en la línia IRC 2018 d’ACCIÓ

Fins al 27 de setembre, INNOVACC va entrar al registre, cinc sol·licituds d’ajut a la línia d’Iniciatives de Reforç de la Competitivitat 2018 d’ACCIÓ.

A continuació es mostra un resum dels projectes presentats.