Resultats de la 2a enquesta feta als socis d’INNOVACC i a socis de tots els clústers catalans

Hem rebut els resultats de la 2a enquesta feta als socis d’INNOVACC  i a socis de tots els clústers catalans (valoració del 2016, resultats rebuts el 2018). Podem comparar els resultats en relació a la 1a enquesta (valoració del 2015, resultats rebuts el 2017).

Es pot comprovar que la “Innovació en productes i serveis” té un impacte remarcable entre els socis d’INNOVACC. En la primera enquesta la nota era de “6,0” i a la segona enquesta va augmentar fins a “7,3”.

Aquesta dada encara és més significativa si es compara amb la valoració agregada del conjunt de clúster catalans, que era d’un “4,4” de promig en la primera enquesta realitzada i d’un “5,9” de promig a la segona enquesta realitzada.

Veure: Comparativa resultats 1a i 2a enquesta clústers ACCIÓ

També s’observa que la majoria dels contactes que es realitzen al clúster es realitzen en l’àmbit de la “Innovació en productes i serveis” (augmentant el % de la 1a enquesta a la 2a enquesta), però també en l’àmbit de “coneixement i intel·ligència de mercat” i l’ “accés a ajuts”.

Actualment ACCIÓ està fent la 3a enquesta, de valoració del 2017. Els resultats probablement ens arribaran el 2019. Us animem a contestar-la. Enquesta