Projectes presentats en la línia AEI 2018 del MINISTERI d’INDÚSTRIA

Fins al 7 de setembre, INNOVACC va entrar al registre, quatre sol·licituds d’ajut a la línia d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras 2018 del Ministeri d’Indústria.

A continuació es mostra un resum dels projectes presentats.