S’instal·la el sistema DrySist a Tauste

Us animem a conèixer les instal·lacions de neteja i desinfecció de camions de Tauste, que compta amb el sistema DrySist.

Podeu veure-ho el vídeo, o també podeu concertar una visita a través del correu electrònic robert@castanye.es

A continuació teniu més informació del sistema.

Problemàtica actual

El transport de porcs vius, és probablement la principal via de transmissió de malalties entre granges porcines. Segons OPP group la bioseguretat d’una granja és tan bona com el rentat i desinfecció del camió que la visita.

En aquest context, s’ha demostrat, per exemple, que el virus de PRRS es transmet principalment pels vehicles de transport de porcs, molt més que per altres vies de transmissió (via aerògena, contacte amb operaris, etc.).

Els sistemes de desinfecció química de camions que s’utilitzen actualment, presenten nombrosos inconvenients:

  • Dilució dels desinfectants i la seva inactivació en presència de matèria orgànica.
  • El temps requerit per a l’eliminació de bactèries.
  • Gran acumulació de desinfectants sobre el camió a l’acabar el procés, el que dóna lloc a que es congelin en èpoques fredes de l’any.
  • Greus conseqüències mediambientals per l’ús de líquids desinfectants.

La resposta al problema: DrySist

OPP Group, conjuntament amb el Grup Castañé, ha desenvolupat un innovador sistema de descontaminació tèrmica, el sistema DrySist.

L’objetiu amb DrySist, és oferir al mercat un sistema de desinfecció ràpid, segur i fiable, que minimitzi l’impacte mediambiental i redueixi el cost financer de cada desinfecció.

A més a més, DrySist confirma i emet un certificat electrònic de l’èxit del procés de desinfecció, de forma que cada procés és registrat i comunicat a temps real a les persones que l’usuari de DrySist consideri oportunes.

El procés de desinfecció de DrySist es divideix en 3 etapes:

  1. Termo descontaminació de la caixa de transport d’animals, (monitoritzada amb 6-9 sensors de temperatura)
  2. Nebulització de solució desinfectant en baixes quantitats, però amb alta penetració en la zona de rodament i xassís
  3. Desinfecció manual de cabina, seguint el protocol nord-americà del PED