Atenció ! Unim 4a i 5a edició Premi Innovacc

Informem que, degut a la Covid19, la Junta Directiva d’INNOVACC va decidir unificar la 4a i 5a edició del Premi INNOVACC (cursos 2019-2020 i 2020-2021) en un únic Premi per a cada categoria (Universitat; Batxillerat/FP) on podrien haver-hi també premis econòmics pels finalistes, a part dels guanyadors (en funció de la qualitat dels projectes i a criteri del Jurat).

Per aquest motiu, tots els projectes rebuts dins del termini de la 4a edició passen a formar part de les candidatures de l’edició unificada 4a i 5a, i es valoraran durant el segon semestre de 2021.


 

La Junta Directiva d’INNOVACC del dia 25 de setembre de 2019, va aprovar la 4a edició (Curs 2019-2020) d’aquest premi a la innovació tecnològica que té com a objectiu incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català enfocat al sector carni.

Poden participar al premi estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat que hagin presentat el Projecte/Treball final d’estudis entre el 27 de juliol de 2019 i el 24 de juliol de 2020. Tots els alumnes han de presentar el Projecte/Treball final d’estudis a un centre educatiu de Catalunya.

És imprescindible que el projecte estigui dirigit al sector carni** i suposi una innovació tecnològica tangible i aplicable.

**Inclou tant la cadena de valor principal (granges, escorxadors, sales de desfer, elaboradors de productes carnis) com de tots els serveis auxiliars (genètica, pinsos, additius, maquinària, automatització, solucions d’higiene, envasos i embalatges, logística, energia, gestió de residus i subproductes, etc). S’admetran projectes relacionats amb porcí o altres especies animals o productes anàlegs “sense carn”

Aquest premi pretén ser el reconeixement a la tasca realitzada per l’estudiant i pel tutor i departament del centre educatiu al qual pertany.

El termini de presentació de candidatures s’obrirà des del moment de la publicació de les presents bases a la web www.innovacc.cat i finalitzarà el divendres dia 24 de juliol de 2020

Nova data límit presentacions candidatures: dia 30 de setembre de 2020.

Les avaluacions dels projectes es realitzaran fins al 31 d’octubre de 2020.

S’estableix dues categories del premi: Premi Batxillerat/FP i Premi Universitat.

Premi Batxillerat/FP:

5.000€


Repartits al 50% entre l’estudiant i el centre educatiu que han realitzat el projecte.

Premi Universitat:

5.000€


Repartits al 50% entre l’estudiant i el centre educatiu que han realitzat el projecte.

Al mateix temps, s’oferirà, als estudiants guanyadors, la possibilitat de formalitzar un contracte de treball en pràctiques en una empresa del sector carni porcí català.

Es podran presentar els projectes fins al divendres dia 24 de juliol de 2020 30 de setembre de 2020.

La comunicació dels finalistes a guanyador/a del premi es realitzarà com a màxim el dia 30 de novembre de 2020.


Bases Premi INNOVACC 4a edició

Model instància projectes 4a edició


Organitza: