Aprovats 4 Ajuts AEI 2018 per a projectes d’Innovacc

Aquest mes d’octubre el Ministeri d’Indústria ha concedit ajut per a 4 projectes impulsats des d’INNOVACC.

Projecte d1-18

“Càlcul del mix de productes a fabricar mitjançant sistemes d’informació 4.0 per optimitzar el procés de fabricació d’una empresa elaboradora d’embotits”

Participants: Embutidos Caula SL, Gestió de Projectes Vallbona SL, INNOVACC

sol·licitud resolució
desp. subv. ajut desp. subv. ajut
55.894€ 27.946€ 55.894€  27.946€

Projecte d2-18

“Traçabilitat en BLOCKCHAIN ​​per al transport d’animals vius i sacrifici”

Participants: DTI Spain SL, Olot Meats SA, INNOVACC

sol·licitud resolució
desp. subv. ajut desp. subv. ajut
75.096€ 59.700€ 75.096€ 59.700€

Projecte d3-18

“Disseny d’un robot per empenta i arrossegament de gàbies de transport d’embotits guiats a través d’un sistema de rails aeris”

Participants: Splendid Foods SAU, Delsys HLDG Group S, INNOVACC

sol·licitud resolució
desp. subv. ajut desp. subv. ajut
50.020€ 38.015€ 50.020€ 38.015€

Projecte d4-18

“Foodsensing – Estudi de viabilitat de sensors tecnològics per a envasos alimentaris aplicats a una etiqueta intel·ligent.”

Participants: IPE Indústria Gráfica, ColorSensing, Packaging Cluster, INNOVACC

sol·licitud resolució
desp. subv. ajut desp. subv. ajut
56.843€ 36.547€ 24.421€ 17.094€

 

Amb el suport: