Projectes presentats en la línia de Grups Operatius 2018 del DARP

Fins al passat 31 d’octubre de 2018 es van presentar al DARP set projectes dins de la línia d’ajuts de Grups operatius 2018 per a la realització de projectes pilot innovadors, per executar durant el període de Nov-2018 a Set-2021. A continuació es mostra un resum dels diferents projectes presentats.

 

Amb el suport de: