Ets empresari del sector ? Vols acollir un estudiant de la 3a edició del Premi INNOVACC ?

Volem animar a col·laborar, amb alumnes candidats al Premi INNOVACC, a tots els empresaris del clúster, això inclou tant la cadena de valor principal (granges, escorxadors, sales de desfer, elaboradors de productes carnis) com de tots els serveis auxiliars (genètica, pinsos, additius, maquinària, automatització, solucions d’higiene, envasos i embalatges, logística, energia, gestió de residus i subproductes, etc).

Presentació bases – Idees projectes

Busquem propostes per a projectes nous o de millora per a les vostres empreses, on pugui participar un alumne candidat al Premi INNOVACC 2018-2019. Si creieu que us fa falta alguna millora en algun aspecte concret o alguna innovació aplicable al vostre centre de producció, ara és el moment de donar noves idees pels projectes de final de cicle/grau d’estudiants de Batxillerat, Formació Professional o Universitat.

Si creus que pots donar una oportunitat a un alumne (o varis alumnes) durant aquest curs 2018-2019, per tal de realitzar el repte de desenvolupar un treball ajustat a la realitat de la indústria a dia d’avui i amb possibilitats de posar-lo a la pràctica.

De les empreses interessades ens caldria:

  • Nombre d’alumnes que vulgueu acollir
  • Tipus de formació: Batxillerat/FP o Universitat
  • Títol del repte que voleu proposar a l’alumne

Ens ho podeu enviar, fins al 31-12-2018, al mail: innovacc@olot.cat.

Projectes finalistes 1a edició Premi INNOVACC

Projectes finalistes 2a edició Premi INNOVACC

Més informació de la 3a edició Premi INNOVACC