Comunicat del DARP sobre la pesta porcina africana

Com potser deveu saber, a Europa s’han declarat diversos focus de pesta porcina africana, la qual cosa té una greu incidència econòmica pel sector porcí.

La pesta porcina africana és una malaltia que afecta als porcs senglars i porcs domèstics i presenta uns nivells de mortalitat propers al 100%. Es transmet per contacte directe amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes derivats i carn d’animals infectats, objectes contaminats i transport de bestiar.

Cal destacar no obstant que no té cap risc per a la salut de les persones.

A dia d’avui no s’ha declarat cap cas de la malaltia a Catalunya.  No obstant això, per tal d’impedir que entri al nostre territori, el millor que podem fer és prevenir-la.

Podeu seguir les indicacions que ha definit el Servei de Prevenció en Salut Animal aquí en el material que us adjuntem i fer-ne difusió:

  • Cartell A3 i Cartell A4 adreçat a caçadors i altres usuaris del medi natural (boletaires, esportistes, excursionistes).
  • Triptic Pesta Porcina en el qual s’inclou informació general de la malaltia i instruccions per a caçadors, ramaders i usuaris del medi natural per evitar l’entrada de la PPA a les explotacions de porcí.

És molt important seguir totes aquestes instruccions i extremar les mesures de bioseguretat per impedir l’entrada d’aquesta malaltia a Catalunya.