Pol Quintana (UdG) guanya el Premi INNOVACC 2a edició (2017-2018)

POL QUINTANA, ESTUDIANT DE GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, GUANYA EL PREMI INNOVACC A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L’ÀMBIT CARNI (2A EDICIÓ – 2017/2018)

En el marc de l’Assemblea General Extraordinària d’INNOVACC, es va realitzar l’entrega de la segona edició del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica, que té com a objectiu incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català enfocat al sector carni. S’hi podien presentar estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat que estiguessin estudiant l’últim curs dels estudis, durant el període 2017-2018, i que estiguessin preparant el Projecte final de cicle/grau. Tots els alumnes havien d’estar matriculats a un centre educatiu de Catalunya Aquest premi pretén ser el reconeixement a la tasca realitzada per l’estudiant i pel tutor i departament del centre educatiu al qual pertany.

El premi consisteix en 10.000 € repartits al 50% entre l’estudiant i el Centre educatiu que han realitzat el projecte. També s’ofereix un contracte de treball en una empresa del sector carni porcí català.

La composició del Jurat del Premi ha estat: Jacint Arnau (IRTA), Xavier Espuña (ESPUÑA), Narcís Cañigueral (MONTER), Josep Collado (FECIC), Llorenç Freixanet (METALQUIMIA), Ricard Parés (PORCAT), Alberto Pezzi (ACCIÓ), Jaume Sió (DARP) i Narcís Grèbol (ex secretari d’INNOVACC).

Després de la recepció de diverses candidatures i una avaluació inicial el Jurat del premi va escollir el mes de juliol de 2018 tres candidatures finalistes. El passat mes d’octubre el Jurat va fer a INNOVACC l’avaluació final dels tres projectes finalistes d’aquesta 2a edició del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni.

L’acte de celebració d’entrega del premi s’ha fet el dia 19 de desembre de 2018 a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Olot emmarcat en l’Assemblea General Extraordinària on s’han convidat a tots estudiants finalistes i els seus tutors, així com als socis d’INNOVACC i altres persones vinculades amb el sector carni porcí català.

El guanyador de la segona edició del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni (curs 2017-2018) ha estat en Pol Quintana Gabàs estudiant de Grau en Enginyeria Agroalimentària de la Universitat de Girona pel seu projecte final de grau “Extracció de proteïnes de melses de porcí i caracterització fisicoquímica de les fraccions obtingudes” que va realitzar amb la tutora Mònica Toldrà (UdG).

Han entregat el premi de 5.000 € a Pol Quintana i 5.000 € a la Universitat de Girona, el president d’INNOVACC, Josep Maria Corominas (Alcalde d’Olot) i el director del Jurat, Jacint Arnau (Cap del Departament de Tecnologia Alimentària d’IRTA). També s’ha ofert a Pol Quintana un contracte de treball en una empresa del clúster.

Al mateix temps s’han entregat els certificats de reconeixement als altres dos projectes finalistes, presentats per Júlia Sendra Timoneda (Cicle formatiu de grau superior: Processos i qualitat en la indústria alimentària – KREAS) i Marc Guilana (Grau en Enginyeria Agroalimentària-UdG).

Notes

Jacint Arnau (IRTA), Júlia Sendra, Pol Quintana, mare de Marc Guilana, Josep Maria Corominas (president d’INNOVACC)
Jacint Arnau (IRTA), Carmen Carretero (UdG), Pol Quintana, Josep Maria Corominas (president d’INNOVACC)

A continuació es mostren els tres projectes finalistes d’aquesta 2a edició (2017-2018):

 

 Títol projecte Nom candidat Centre formatiu   Cicle/Grau
Extracció de proteïnes de melses de porcí i caracterització fisicoquímica de les fraccions obtingudes Pol Quintana Gabàs

UdG

Tutora:

Mònica Toldrà

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Resum del projecte:

Aquest treball es va dur a terme principalment per determinar les condicions més adequades d’extracció de proteïnes a partir de melses de porcí mitjançant la metodologia de superfície de resposta.

En primer lloc, es van dur a terme uns experiments preliminars per tal de desenvolupar un sistema d’extracció a escala de laboratori que va permetre obtenir una quantitat d’extractes proteics de melsa de porc suficient per caracteritzar les dues fraccions obtingudes.

En segon lloc, es van avaluar els efectes que tenien les condicions utilitzades en l’extracció: pH (4-9) i concentració de sal (0-4% NaCl) de la solució amortidora de pH, sobre alguns paràmetres de les fraccions obtingudes, utilitzant el mètode de superfície de resposta, basat en un disseny central compost. Tot i que aquesta metodologia no es va adaptar a tots els paràmetres estudiats, es van obtenir resultats realment interessants en algunes variables.

Per últim, es va realitzar una caracterització electroforètica de les proteïnes presents en ambdues fraccions mitjançant electroforesi SDS-PAGE. Aquest estudi electroforètic va permetre confirmar que les principals proteïnes presents a la melsa de porc eren les sarcoplasmàtiques (hemoglobina, albúmina, globulines, enzims, etc.) seguides de les miofibril·lars (actina, miosina) i les del teixit connectiu.

 

 Títol projecte Nom candidat Centre formatiu   Cicle/Grau

Millora del control de qualitat de l’envasat del producte: ”Pit de gall d’indi reduït en sal”

 

Júlia Sendra Timoneda

 

KREAS

Tutora:

Mercè Molist

Cicle formatiu de grau superior: Processos i qualitat en la indústria alimentària

 

Resum del projecte:

Actualment, la indústria alimentària ofereix al consumidor productes tradicionals, elaborats seguint rigorosos processos sanitaris per garantir la màxima qualitat als seus productes. El control de qualitat sovint implica una despesa econòmica extra per a l’empresa, quan cal retirar de la producció el producte fabricat i envasat.

Concretament, aquest treball pretén trobar una solució eficient per al producte ‘Pit de gall d’indi reduït en sal’. Per això, s’ha dissenyat i validat un nou sistema de comprovació de la qualitat de l’envasament: la tècnica del punxat de sobres.

El mètode proposat ha consistit en injectar aire filtrat dins el sobre i controlar el temps transcorregut des de la injecció fins a la seva explosió.

S’ha comparat la contaminació microbiana del producte envasat amb el mètode actual (mètode manual) de control respecte el mètode de punxat. Actualment, el mètode consisteix en obrir el sobre resseguint el contorn de l’envàs.

En aquest treball també s’ha estudiat la relació entre la resistència de la soldadura de l’envàs i el temps d’explosió en el mètode de punxat.

 

 Títol projecte Nom candidat Centre formatiu   Cicle/Grau

Obtenció d’un ingredient funcional en base a proteïnes solubles procedents de melses de porcí i aplicació en un model de producte carni emulsionat cuit

 

Marc Guilana Aspar

UdG

Tutora:

Mònica Toldrà

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Resum del projecte:

Aquest treball es va dur a terme per millorar el procés d’extracció de fraccions proteiques de la melsa de porcí, que s’havia desenvolupat en treballs anteriors, i determinar si la fracció soluble resultant del procés d’extracció es podia utilitzar com ingredient funcional.

En primer lloc, es va escalar a nivell de planta pilot el procés d’extracció de proteïnes

funcionals de melses de porc per millorar les condicions que s’havien desenvolupat en treballs anteriors. En el procés d’extracció, s’obtenien dues fraccions proteiques: una fracció soluble (sobrenedant) i una fracció insoluble (pellet).

En segon lloc, les fraccions proteiques solubles resultants de les extraccions realitzades a les condicions que van mostrar millors resultats de descoloració en la primera part del treball, es van deshidratar per atomització i es va fer la caracterització físico‐química de la pols obtinguda. En total es van fer 4 produccions de proteïna soluble de melsa en pols, les quals, després es van mesclar i es van reservar per realitzar les proves d’aplicació de la 3a part del treball.

En tercer lloc, es va realitzar una prova de concepte, que va consistir en elaborar un producte carni emulsionat cuit (salsitxes tipus frankfurt) amb la fracció proteica soluble de melsa en pols en substitució del caseïnat sòdic, utilitzat com agent emulsionant en una formulació estàndard (control). Es van realitzar 3 produccions de salsitxes a nivell de planta pilot (n=3) tant de la formulació control com de l’assaig (proteïna soluble de melsa), de les quals se’ls hi va fer una caracterització físico‐química i de la textura.

 

Premi INNOVACC 3a edició 2018-2019

Actualment s’estan realitzant xerrades informatives referents a la 3a edició del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni, a diferents centres educatius de Catalunya.

Com a novetats per aquesta 3a edició es pot destacar que hi haurà dues categories: Premi Batxillerat/FP i Universitat.

Es manté la dotació econòmica de 10.000 €, però dividits en: 5.000 € per la categoria “Premi Batxillerat/FP” i 5.000 € per la categoria “Premi Universitat”. En tots dos casos, seran repartits al 50% entre l’estudiant i el Centre educatiu que han realitzat el projecte. També s’oferirà a l’estudiant guanyador de cada categoria un contracte de treball en una empresa del sector carni català.

També com a novetat, busquem propostes per a projectes nous o de millora per a les empreses del sector carni (en tota la cadena de valor), on hi pugui participar un alumne candidat al Premi INNOVACC 2018-2019. Si alguna empresa li fa falta alguna millora en algun aspecte concret o alguna innovació aplicable al seu centre de producció, ara és un bon moment per fer arribar aquests reptes a INNOVACC i posteriorment podrà acompanyar un estudiant a realitzar el seu projecte final d’estudis.

El termini de presentació de candidatures d’aquesta 3a edició és del 28 de juliol de 2018 al 26 de juliol de 2019. S’hi poden presentar estudiants que hagin presentat el Projecte final de cicle/grau en aquest període. Tots els alumnes han d’estar matriculats a un centre educatiu de Catalunya.

+info: http://www.innovacc.cat/2018/10/08/premi-innovacc-3a-edicio/