Assemblea General Extraordinària d’INNOVACC 19/12/2018

El passat 19 de desembre, es va celebrar a la sala de Plens de l’Ajuntament d’Olot, l’Assemblea General Extraordinària d’INNOVACC.

Durant la sessió es va fer l’entrega del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni (2a edició 2017-2018).

Jacint Arnau (IRTA), Júlia Sendra, Pol Quintana, mare de Marc Guilana, Josep Maria Corominas (president d’INNOVACC). Pol Quintana (guanyador de la 2a edició del Premi INNOVACC) amb Josep Maria Corominas (president d’INNOVACC)

Notícia guanyador Premi INNOVACC 2a edició (2017-2018)

Posteriorment l’Eudald Casas i la Mariona Pratdesaba van fer una repassada de l’estat del projectes col·lectius que s’estan desenvolupant actualment amb l’impuls i suport d’INNOVACC.

Estat dels Projectes

Després, el gerent d’INNOVACC va explicar la previsió dels comptes de l’entitat a 31-12-2018 i va exposar els pressupostos previstos per al 2019, que varen aprovar per unanimitat els assistents. Els aspectes principals a destacar són:

  • Com a resultat final, pel 2018 es preveu un guany d’uns 14.500 € i pel 2019 de 3.500 €.
  • Augmenten els ingressos per projectes. L’any 2017 els ingressos de projectes va ser de 48.161,55 €, pel 2018 es preveuen 57.107,25 € i al pressupost del 2019 s’han anotat 77.705,02 € (tot d’ajuts ja concedits a INNOVACC, sense tenir en compte possibles nous ajuts sol·licitats o que es sol·licitaran).
  • Degut a la previsió d’increment de projectes a coordinar des del clúster, i gràcies als ajuts rebuts per a realitzar aquesta tasca, es preveu la contractació d’una 4a persona treballant a jornada completa a partir del segon semestre de l’any. Això implicarà també un increment del cost de lloguer de local, ja que serà necessari disposar de més espai per ubicar la 4a persona.
  • Dins la partida d’organització de jornades del 2019 s’hi inclouen 15.000 € com a despesa per a organitzar les Jornades d’Immersió Estratègica que es fan cada 4 anys i que caldria fer el segon semestre de 2019. També s’han previst 12.000 € com a notes de càrrec que es cobrarien als inscrits a aquestes Jornades d’Immersió Estratègica.

Veure el detall de despeses i ingressos al següent document:

Pèrdues i guanys, estat comptes 2018 i pressupost 2019

Per a fer més amena l’Assemblea es va fer un joc, amb el suport de l’aplicatiu per a mòbils “Kahoot” on els assistents van poder anar contestant diverses preguntes (amb 4 opcions per a cada pregunta) sobre els temes que s’anaven explicant de l’ordre del dia. La persona que va encertar més preguntes i amb el menor temps va ser la Carmen Carretero (UdG) que es va emportar com a premi un lot de productes de Nadal (comprats per INNOVACC en suport a finalitats solidàries).

Carmen Carretero (UdG) i Eva Dorca (INNOVACC)

A continuació us adjuntem les preguntes i respostes del joc:

Preguntes i respostes Kahoot