Acta Assemblea General d’INNOVACC 19/12/2018

Data:      19 de desembre de 2018
Lloc:       Ajuntament d’Olot
Durada:  17:30 – 19:00h (es constitueix l’assemblea en segona convocatòria)
Ordre del dia:

1. Entrega del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni (2a
edició 2017- 2018).
2. Estat dels projectes col·lectius.
3. Ratificació aprovació sol·licituds d’ajuts.
4. Estat de comptes del 2018 i pressupost pel 2019.
5. Informacions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.
7. Aprovació de l’acta de la sessió.

 

Acta i documentació relacionada:

1-Acta Assemblea General INNOVACC 002-18, 19des2018

2-Estat dels Projectes

4.1-Pèrdues i guanys, estat comptes 2018 i pressupost 2019

4.2-Balanç situació, estat comptes 2018