RAT-ECO. Estudi pilot d’implementació de sistemes de desratització sense rodenticides, amb control telemàtic, en explotacions ramaderes

Descripció del projecte:

Participants: Grup Gepork SA, Embotits Salgot SA, Patel SAU