Traçabilitat en Blockchain per al transport d’animals vius i sacrifici

Descripció del projecte:
Actualment des de les granges fins als escorxadors, tots els processos de comunicació, logística, certificació i traçabilitat es fan de forma manual amb documents impresos, amb el conseqüent risc de pèrdua de documents, error en l’entrada de dades, i possibilitat de manipulació o falsificació.
El present projecte pretén substituir els documents i així fer més fàcil el control de la traçabilitat i la verificació de tots els agents implicats durant el procés.
Participants: DTI Spain SL, Olot Meats SA