Visites anuals 2019 als socis d’INNOVACC i propostes de nous projectes

Des del mes de gener i fins el març de 2019, INNOVACC realitzarà les visites anuals amb tots els socis del clúster.


Aquest any en les visites anuals estem parlant d’aquests temes:

 1. Projectes en desenvolupament
 2. Projectes plantejats pendents d’inici 2019
 3. Possibles seminaris tècnics 2019

1. Expliquem els 31 projectes que s’estan desenvolupant actualment amb el suport d’INNOVACC per animar als socis a participar-hi, si s’escau, o a iniciar projectes similars.

2. També presentem un llistat de temes de possibles projectes a realitzar pel 2019. A continuació us mostrem la llista d’aquestes propostes:

 • Noves solucions de neteja i desinfecció en granges i transport de bestiar.
 • Plaques solars fotovoltaiques en granja per autoconsum.
 • Verniculita (mica esfoliada) per a pinso de porcs. 
 • Valorització de la pellofa de la castanya per alimentació de porcí.
 • Cultiu en basses de purins de microalgues per a pinso.
 • Sistema òptim de traçabilitat individual des de granja a escorxador (codi sobre crotal o tipus tatuatge sobre pell).
 • Reutilització d’aigua (de pluja o de processos) a granja o indústria càrnia.
 • Valorització energètica dels residus orgànics del centre de neteja de camions.
 • Sistema de desinfecció de canals en línia amb cabina de vapor sec.
 • Utilització d’ozó com a desinfectant en aigua per a neteja de caixes i d’esterilitzadors de ganivets.
 • Valorització energètica a escorxador amb biogàs obtingut de residus propis.
 • Tall automatitzat de carn (ganivetes robotitzades, amb doll d’aigua, etc).
 • Separació de plasma de sang de porcí i valorització.
 • Bandes monolítiques antimicrobianes per a reduir cost d’aigua i detergent-desinfectant (-30% a -40%) respecte de bandes modulars.
 • Detecció automatitzada de biofilms en conductes de fluids
 • Estudi d’optimització de túnels de congelació / Congelació acústica (AFE).
 • Eliminació condensacions túnels d’oreig
 • Validació del procés per allargar la vida útil dels llescats incorporant una cabina de flux laminar.
 • Nous gasos per a allargar la vida útil de productes curats envasats.
 • Optimització gestió salmorra residual.
 • Recuperar proteïna de les salmorres de l’exsudat de pernil.
 • Nous productes amb carn de senglar (snacks o altres).
 • De “burger meat” a hamburguesa.
 • Nous productes més saludables segons el nivell Nutriscore A,B,C,D,E.
 • Evitar el vel blanc (tirosina) en bloc de pernil.
 • Neteja del pernil curat automatitzada (neteja criogènica o altres).
 • Millora del dessagnat del pernil per a producte curat i del dessagnat de gall dindi i pollastre
 • Fabricació d’embotits (o productes similars) amb impressió additiva 3D.
 • Producte carni de composició ideal, combinant carn i vegetal, perquè sigui més saludable i no per baixar el preu
 • Escaneig i modelatge de les plantes: per a visites a distància de les empreses (versió vídeo ensenyant tots els espais o versió amb ulleres 3D per deixar anar a l’usuari on vulgui dins l’empresa); per a reformes, manteniment, …

3. Finalment també demanem les preferències del socis sobre els dos possibles seminaris tècnics 2019, que organitzarà INNOVACC. Resum possibles seminaris


Si encara no us hem vingut a visitar, ho farem en breu, ja que fins el mes de març tenim programades les visites i, d’altres, les estem acabant d’organitzar aquests dies.

Si voleu més informació d’algun d’aquests temes us podeu posar en contacte amb nosaltres al T. 972.27.25.97 o al mail innovacc@olot.cat.