*Millora de la qualitat de productes carnis amb sensors òptics on-line

Participants: Argal Alimentación SA, Embotits Salgot SA, Boadas 1880 SA, Joaquim Albert SA, Mecàniques Pujolàs SL, Lenz Instruments SL, IRTA, UAB.