Noel Alimentaria SAU nominats als premis M.A.D.E Awards de Paris

La gamma Kubdu Mediterranean Biltong de Noel Alimentaria SAU ha estat nominada en la categoria de “Innovation màrqueting / Positionnement / Story Telling” dels premis M.A.D.E Awards, de la fira internacional M.A.D.E. Paris, on estarem exposant els dies 19 i 20 de març a l’estand X7.

Aquests premis reconeixen aquells productes innovadors que més compleixen amb les expectatives dels consumidors i més s’ajusten a les tendències de consum i distribució.

Notícia publicada a la pàgina de https://www.linkedin.com/company/noel-alimentaria-s-a-u-?trk=recent-update_see-all#updates