L’activitat universitària a Vic aporta 110 milions d’euros a l’economia catalana i crea 1.942 llocs de treball

L’activitat universitària desenvolupada a la ciutat de Vic aporta 110 milions d’euros a l’economia catalana i crea 1942 llocs de treball directes i indirectes segons les principals conclusions de l’informe sobre l’impacte econòmic del campus Vic de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) que s’ha fet públic avui en una roda de premsa. L’estudi, elaborat pel professor de la Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC) de la UVic-UCC Enric Casulleras, recull les dades del curs 2017-2018 amb 5.539 estudiants matriculats a graus, inclòs el primer curs de Medicina, màsters oficials i doctorats, una despesa corrent de la Fundació Universitària Balmes i la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) de 7,96 milions d’euros i unes inversions de 3,3 milions d’euros.

D’acord amb aquestes dades, la riquesa generada directament o indirecta per l’activitat universitària a Vic representa el 2,365% del PIB osonenc. Un percentatge que varia si tenim en compte que el 22% de la riquesa se’n va d’Osona cap a la resta de Catalunya a través de les nòmines dels no residents i dels proveïdors no osonencs. D’acord amb això, la UVic representa l’1,82% del PIB comarcal. En relació a Catalunya, la seva contribució és d’un 0,045% del PIB català. Si ens fixem en la creació de llocs de treball, 998 persones estan directament vinculades a la UVic i a la Facultat de Medicina i 944 més que tenen feina per l’efecte indirecte de l’activitat universitària a Vic.

Per al rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, que ha presentat aquest informe, l’estudi demostra “la importància de les universitats per als territoris on s’estableixen”, i ha assegurat que “canvien les característiques socials, culturals i econòmiques de les ciutats”.

El patró de la Fundació Universitària Balmes i primer tinent d’alcalde de Vic, Josep Arimany, ha reivindicat “la importància de la UVic en la generació de coneixement i creixement econòmic a Vic i a la Catalunya interior”.

L’impacte de la Universitat a Osona, 84,8 milions d’euros i 1331 llocs de treball

Per a Casulleras, l’informe posa de manifest que “els 110 milions d’euros d’aportació a l’economia catalana no existirien sense la UVic”. Si mirem l’efecte sobre Osona, l’impacte total és de 84.875.600 euros i la creació de 730 llocs de treball indirectes que se sumen a les 601 persones vinculades laboralment amb la UVic. Si distingim aquest impacte per sectors el més destacat és el del comerç, transport i hostaleria amb una despesa de quasi 23 milions d’euros i una creació de 223 llocs de treball indirectes. En segon lloc, el sector agroalimentari té un impacte de 9,3 milions d’euros i 127 llocs de treball i en tercer lloc, els treballs de construcció i els serveis immobiliaris impacten amb 9,3 milions d’euros i 56 llocs de feina.

L’impacte total de la Universitat a la resta de Catalunya, és de 25.206.437 euros i 214 llocs de treball indirectes. D’aquest impacte, 6,7 milions d’euros corresponen al sector de la construcció amb la creació de 40 llocs de treball, 4,4 milions corresponen al sector del comerç, transport i hostaleria amb la creació de 43 llocs de treball, i 3,1 milions corresponen als serveis professionals, científics i auxiliars amb la creació de 42 llocs de treball.

Quasi 1000 persones vinculades laboralment a la UVic representen una massa salarial de 23 milions d’euros

El 2002 i el 2003 es van fer els últims estudis sobre l’impacte econòmic de la Universitat de Vic en què es valorava l’impacte directe de la universitat en 21,2 milions d’euros. La comparació entre els dos resultats determina que l’impacte, en aquests setze anys, s’ha triplicat fins a arribar a una despesa directa (Universitat, nòmines i inversions) i indirecta (estudiants) de 71,4 milions d’euros. Aquesta creació de renda i llocs de treball repercuteix en altres sectors proveïdors i és el que permet arribar a la xifra global de 110 milions d’euros.

Pel que fa a l’ocupació, el 2002 la Universitat generava 336 llocs de treball directes i 228 indirectes. El 2018 les xifres són de 998 llocs de treball directes i 944 d’indirectes. Per tant, l’ocupació també s’ha triplicat en setze anys amb 662 PDI i 336 PAS. Són quasi 1.000 persones que directament estan vinculades laboralment a la UVic i que representen una massa salarial de 23 milions d’euros (30 milions si es tenen en compte les cotitzacions de la seguretat social). D’aquest total, 15.400.238 euros repercuteixen a Osona i 7.759.556 euros es destinen a nòmines de treballadors que resideixen al Vallès, Ripollès o Barcelonès.

Si territorialitzem les dades d’ocupació veiem que dels 1.942 llocs de treball vinculats a la UVic directament o indirecta, 1.331 són a Osona. Tenint en compte que la xifra d’afiliats a la Seguretat Social era, a juny del 2018, de 70.768 persones, podem afirmar que la UVic és responsable del 1,88% de l’ocupació total de la comarca pel que fa al nombre d’afiliats.

L’estudi conclou que els estudiants gasten 30.603.593 euros en béns i serveis d’Osona

Enric Casulleras ha elaborat l’informe partint de tres valors. En primer lloc, ha estudiat la despesa de la Universitat en material i equipament, que són 7,9 milions d’euros. En segon lloc, el professor ha estimat que la despesa per estudiant i dia és de 24,36 euros, sense comptar l’habitatge, segons els càlculs fets a partir de les dades d’IDESCAT; i si hi afegim la despesa d’habitatge, el total surt de prop de 36 milions d’euros el curs 2017-2018. D’aquesta manera, l’estudi conclou que els estudiants gasten 35.870.193 euros en béns i serveis d’Osona. En tercer lloc, Casulleras ha tingut en compte la despesa que fan els professionals de la Universitat, distingint si resideixen a Osona o a altres comarques.

El patró de la FUB Josep Arimany ha posat de manifest que l’impacte que recull aquest informe “és un punt més a favor de la reivindicació d’un contracte programa amb la Generalitat més alt”. Per al rector, en aquest estudi es recullen “les dades de la consolidació de la Universitat i d’aquí a 5 anys, quan el tornem a presentar, podrem parlar de les dades de l’expansió a la qual contribuiran la Facultat de Medicina, els resultats de recerca que s’està desenvolupant i l’expansió de la Universitat cap a altres àmbits territorials”.

Les aportacions d’aquest treball se centren en l’actualització de les dades utilitzades en els estudis previs (Morral 2002 i Parellada 2003) i l’ús de les taules input-output de Catalunya publicades per IDESCAT el 2011. Els inputs de la UVic són fàcils d’identificar en els comptes anuals de la Universitat (l’aportació de PDI i PAS i els materials i equipaments necessaris per desenvolupar l’activitat acadèmica). Els outputs són menys quantificables: producció de coneixement, formació d’estudiants i capacitat de fer més atractiva la regió gràcies a l’augment cultural del territori.

Notícia publicada a la web: https://www.uvic.cat/noticies/lactivitat-universitaria-a-vic-aporta-110-milions-deuros-a-leconomia-catalana-i-crea-1942