Reunió d’INNOVACC amb la Directora General d’Indústria

El dimarts 5 de març de 2019 ens varem reunir a Barcelona (ACCIÓ) amb Matilde Villaroya (Directora General d’Indústria de la Generalitat), Joan Miquel Hernàndez (responsable de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya), Alberto Pezzi (Director de Clústers d’ACCIÓ) i per part d’INNOVACC Jacint Arnau (secretari) i Eudald Casas (gerent).

En aquesta reunió varem presentar el clúster, remarcant els projectes i activitats que s’hi realitzen.

També varem aprofitar per fer unes quantes propostes per a la millora de polítiques pels clústers catalans:

  • Que la Generalitat (ACCIÓ i tots els altres Departaments) utilitzi els clústers del Programa Catalunya Clústers com a una de les eines d’impuls de polítiques d’innovació i internacionalització empresarial.
  • Que ACCIÓ i els altres Departaments de la Generalitat animin a les empreses a associar-se als clústers.
  • Que a tots els ajuts d’ACCIÓ (especialment els relacionats amb R+D+i) hi hagi la figura del beneficiari-coordinador i que aquest no hagi de presentar despesa justificativa, en projectes on hi tingui un percentatge petit de despesa subvencionable aprovada.
  • Que a tots els ajuts d’ACCIÓ hi hagi una part de valoració addicional per als clústers del Programa Catalunya Clústers i per als seus associats.
  • Caldria intentar agilitzar: resolucions d’ajuts, revisió documentació justificativa i pagaments d’ajuts.
  • Caldria intentar augmentar la partida anual d’ajuts IRC, sobretot per la part de projectes de reforç competitiu (on poden ser beneficiaris els socis dels clústers). Caldria eliminar que estiguin subjectes a minimis.

La Directora General va prendre nota de totes les propostes i ens va animar a continuar amb la bona tasca que s’està realitzant des d’INNOVACC.